24 aug 2016

Vacature Leerkracht IBS Okba Ibnoe Nafi te Breda

okba

Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi in Breda is per 31 augustus 2016 op zoek naar een groepsleerkracht voor ongeveer 18 uur per week (2 dagen).

Lees verder …


24 aug 2016

Yunus Emre is ‘booming’

ad

‘Yunus Emre is ‘booming’; de school met 1200 leerlingen heeft al vier verschillende vestigingen, verdeeld over Schilderswijk en Transvaal én, sinds gisteren, ook in Escamp. Er was plek voor 250 leerlingen, maar er hebben zich 700 aangemeld.’

Lees verder …


15 aug 2016

Islamitische scholen hebben geen last van conflict Erdogan-Gülen

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 15 augustus 2016

De koepelorganisatie van islamitische scholen in Nederland, ISBO, signaleert vooralsnog geen spanningen tussen Turks-Nederlandse ouders en leerlingen.

De zomervakantie kenmerkt zich door de couppoging in Turkije. Met het nieuwe schooljaar voor de deur, wordt van onze leerkrachten gevraagd te letten op eventuele sentimenten tussen de Turks-Nederlandse leerlingen en ouders. Onze scholen zijn open gemeenschappen, de band tussen leerlingen en ouders is gestoeld op de islamitische identiteit, niet op etnische herkomst of politieke voorkeur. Grote gebeurtenissen worden in alle openheid met de leerlingen in de klas besproken en uitgesproken, met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Voor ouders zijn er de koffieochtenden, waar het wereldnieuws in perspectief kan worden geplaatst. Onze leerkrachten kiezen geen partij, in enig conflict, maar wijzen steeds op de vele gezichtspunten en zijn oplossingsgericht.


7 jul 2016

Vacatures IBS As-Soeffah te Amsterdam

assoeffah

De As-Soeffahschool in Amsterdam is op zoek naar een leerkracht voor groep 2 en groep 6, een gymdocente en een remedial teacher voor de bovenbouw.

Lees de vacature …


5 jul 2016

Suikerfeest 5 juli 2016

isbo-suikerfeest

Afgelopen 5 juli is voor de meeste moslims ter wereld en in Nederland een einde gekomen aan de Ramadan. De Ramadan eindigt op het moment dat de nieuwe maansikkel is waargenomen. In Saoedi-Arabië en de Maghreblanden volgen de autoriteiten de leer dat de maan letterlijk met het blote oog moet zijn waargenomen. Turkse moslims weten de geboorte van de nieuwe maan altijd al van tevoren door exact astronomisch te berekenen wanneer de sikkel te zien is. Dit levert soms de situatie op dat Marokkaans-Nederlandse moslims een dag later feest vieren dan de Turks-Nederlandse moslims. En zo is het dus twee dagen Suikerfeest!

Ramazan bayramaniz mübarek olsun en Eid mubarak! Moge Allah onze vasten accepteren en onze wensen inwilligen.


29 jun 2016

Vacature Leerkracht m/v Ibn-i Sina te Rotterdam

sipor2

Op basisschool Ibn-i Sina komt per 1 augustus 2016 een vacature vrij voor groepsleerkracht. Het betreft een fulltime vacature met uitzicht op een vaste aanstelling.

Lees meer …


25 jun 2016

Vacature Leerkracht IBS Elif te Hoorn

elif-hoorn-logo

IBS Elif Hoorn is een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Wij zien elk kind als uniek schepsel van Allah. Daarmee is ieder kind bijzonder en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Op dit moment is er een vacature voor groepsleerkracht.

Lees meer …


25 jun 2016

Vacature Jurist m/v ISBO

isbo-small

De ISBO is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van 42 scholen. De ISBO behartigt als landelijke besturenorganisatie de belangen van de bij haar aangesloten scholen en daarnaast kunnen besturen en directies advies inwinnen over uiteenlopende onderwerpen. Juridische dienstverlening is daar een voorbeeld van. Door het vertrek van de huidige jurist is er een vacature ontstaan. ISBO is dan ook per 01-09-2016 op zoek naar een parttime jurist.

Lees meer …


13 jun 2016

Vacature Leraar IBS El Kadisia te Amsterdam

kadisia

Islamitische basisschool El Kadisia te Amsterdam is voor het  schooljaar 2016-2017 op zoek naar fulltime en parttime leerkrachten  voor de groepen 1 t/m 8. Bent u een leerkracht met passie voor lesgeven? Bent u flexibel, daadkrachtig, enthousiast en kindgericht? Dan zijn zij op zoek naar u.

Lees meer …


7 jun 2016

Vacature leerkracht groep 2 ibs El Boukhari te Leerdam

boukhari

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 zoekt ibs El Boukhari te Leerdam een fulltime leerkracht voor de kleuters. Een specialisatie in de onderbouw of het jonge kind is vereist. Als groepsleerkracht op deze school geef je les aan kinderen die anderstalig zijn en die diverse culturele achtergronden hebben. Je gaat met enthousiasme en met geduld te werk en kan ervoor zorgen dat de kinderen zich op hun gemak voelen.

Lees meer …


2 jun 2016

Certificaatuitreikingen cursus ‘Islamitische opvoeding’

cursusopvoeding

Deze week vonden op IBS al Ummah, IBS Hilal en IBS de Tulp de certificaatuitreikingen plaats bij de 7 weken durende cursus ‘Islamitische opvoeding’ door onze collega Asma Claassen. In totaal hebben meer dan 60 ouders de cursus bezocht, maar alleen degenen die minimaal 6 cursusdagen hebben bijgewoond ontvingen het felbegeerde certificaat.

Tijdens de opvoedcursus kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

De verantwoordelijkheid voor opvoeding in het geloof
De verantwoordelijkheid voor ethische opvoeding (gedrag)
De verantwoordelijkheid voor lichamelijke opvoeding
De verantwoordelijkheid voor intellectuele opvoeding
De verantwoordelijkheid voor sociaal-emotionele opvoeding
De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvoeding
De verantwoordelijkheid voor seksuele opvoeding

Op alle scholen werd de cursus als zeer waardevol ervaren. Er kwamen zelfs ouders van buiten de school om de cursus te volgen.
Mocht u als school geïnteresseerd zijn in de cursus, dan kunt u voor een offerte een mailtje sturen naar: a.claassen@deisbo.nl


12 mei 2016

Pleidooi voor meer inzicht in onderwijskwaliteit

onderwijsraad2

‘De onderwijsraad pleit voor het breder opvatten, inzichtelijk maken en verantwoorden van onderwijskwaliteit. Dit staat in het advies De volle breedte van onderwijskwaliteit. Het advies is geschreven op verzoek van de Eerste Kamer.’

Lees meer …


5 mei 2016

Akkoord CAO primair onderwijs

poraad

‘Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben woensdag 27 april een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten.’

Lees verder …

Lees het akkoord


27 apr 2016

Twee morgens opvang per week voor peuters

volkskrant

‘De gemeenten gaan werk maken van peuteropvang. Ouders die hun jonge kinderen nu nog thuis houden, krijgen van de gemeente twee ochtenden een plek aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. De overheid vindt het goed voor de ontwikkeling van peuters als zij al jong met leeftijdgenootjes optrekken.’

Lees meer …


21 apr 2016

Lerarenbeurs

lerarenbeurs

Vanaf 1 april 2016 kunnen alle leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers in het primair en voortgezet onderwijs een Lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding te volgen. De leraar komt jaarlijks in aanmerking voor €7000 subsidie om collegegeld te betalen, en €700 voor studie- en reiskosten. De subsidie voor private opleidingen wordt verhoogd van €3500 naar €7000, zodat de leraar makkelijker kan kiezen tussen een publieke en een private onderwijsinstelling. Bovendien is het aantal uren studieverlof verhoogd van 4 uur per week naar 6 uur per week voor VO en 8 uur per week voor PO.

De school kan subsidie aanvragen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

De Lerarenbeurs kan van 1 april tot 1 juli 2016 worden aangevraagd via de website van DUO.


2 apr 2016

Poging tot brandstichting IBS Elif Heemskerk

dichtbij

‘De brandweer heeft vrijdagavond een beginnende brand geblust bij Islamitische basisschool Elif aan de De Visserstraat in Heemskerk. Een oplettende omwonende voorkwam erger, door het vuur met een emmer water te lijf te gaan.’

Lees meer …


31 mrt 2016

‘Islamitisch kind beter af op islamitische school’

nrc1

Verschillende onderzoeken van prof. dr. Jaap Dronkers naar integratie en onderwijskwaliteit zijn voor Coen Teulings aanleiding geworden om het islamitisch onderwijs en de islamitische stromingen in Nederland, in een column in het NRC, te vergelijken met de katholieke zuil uit Nederlands verleden. Frappante overeenkomsten brengen hem, instemmend met Dronkers, tot de conclusie dat onderwijs dat aansluit op de religieuze en culturele achtergronden van de leerlingen, uiteindelijk een betere onderwijskwaliteit tot gevolg heeft.

Lees de column …


23 mrt 2016

ISBO verbijsterd door aanslagen Brussel

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 22 maart 2016

De ISBO en alle aangesloten scholen hebben met verbijstering kennis genomen van de vreselijke aanslag in Brussel. Wij veroordelen deze aanslag op alle fronten. Allereerst gaat onze oprechte deelneming uit naar de familieleden en nabestaanden van de slachtoffers en wij wensen hen veel kracht en geduld toe. Wij denken aan hen in onze gebeden.

Onder de leerkrachten heerst een gevoel van verslagenheid. Voor onze leerlingen is dit opnieuw heftig nieuws. Onze godsdienstleerkrachten vervullen zeker nu een sleutelrol bij de verwerking van deze droevige gebeurtenissen. Zij gaan de klassen in en spreken met de leerlingen over de aanslagen. De boodschap die wij de kinderen meegeven is dat deze aanslag in strijd is met alle islamitische normen en waarden. Wij leren de kinderen om genade, vergeving en geduld als uitgangspunt te nemen. De groepsleerkrachten bieden de leerlingen steun en leren hen om te gaan met de angstgevoelens.

Wij merken dat de ouders behoefte hebben om over de aanslag te praten. De koffieochtend stelt hen in de gelegenheid om uit te vinden hoe wij op scholen omgaan met deze droeve en traumatische gebeurtenis. Wij vragen hen om juist ook thuis over de aanslag te praten, zodat de kinderen het goed kunnen verwerken.

Wij roepen de medewerkers, leerlingen en ouders van de islamitische scholen op om kalm en beheerst te blijven. Door met elkaar in gesprek te gaan, op basis van wederzijds respect en vertrouwen, zullen we ook deze rampzalige gebeurtenis te boven komen.

Y. Altuntaş, directeur ISBO


23 mrt 2016

Bazaar IBS Bedir Uden

bazaar

Op zaterdag 9 april organiseert islamitische basisschool Bedir van 12:00 uur tot 18:00 uur een Bazaar.  Iedereen is van harte welkom om deze Bazaar te bezoeken. Er zullen veel activiteiten zijn: Henna, schminken, verschillende soorten workshops, optredens van de Bedir club, modeshow, verkoop van handgemaakte spullen door Bedir leerlingen, verkoop van allerlei spullen, kinderrommelmarkt en natuurlijk eten en drinken!


6 mrt 2016

Tientallen aanvragen islamitische scholen afgewezen

stoelen

Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat tientallen aanvragen voor het stichten van islamitische scholen, waarvan acht in Den Haag, de afgelopen jaren zijn afgewezen. De ISBO vindt dat islamitische schoolbesturen geen eerlijke kans krijgen.

Lees meer …