15 dec 2014

Vacature Directeur Al-Ghazali Rotterdam

sipor2

Het bestuur van SIPOR zoekt per 1 april 2015 voor één van haar scholen, nl. de islamitische basisschool Al-Ghazali te Rotterdam, een directeur m/v  (1,000 wtf).

SIPOR  is  een  professionele  onderwijsorganisatie  bestaande  uit  4  basisscholen  in  de  regio Rijnmond. Onder SIPOR vallen de basisscholen Al-Ghazali, Ibn-i Sina, Ikra en Noen. Het totaal aantal  leerlingen  bedraagt  1328,  het  aantal medewerkers  130.  In  het  Bovenschools Management Team, waaraan alle directeuren van  de SIPOR-scholen deelnemen, wordt onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur het beleid voorbereid.

Lees meer …


29 nov 2014

Kinderlintjes basisschool Hidaya

kinderlintje

Elf kinderen ontvingen recnt op het stadhuis in Nijmegen een kinderlintje. In totaal werden door burgemeester Hubert Bruls voor 8 projecten lintjes uitgereikt.
Belma en Edina haalden spullen op voor Bosnië.

De ISBO feliciteert Belma en Edina van basisschool Hidaya met hun kinderlintje!


26 nov 2014

Scholenmonitor

De ISBO maakt zich sterk voor kwalitatief goede, islamitische scholen in heel Nederland. Wij maken daarom onder andere gebruik van een Scholenmonitor om daarmee het kwaliteitsniveau van islamitische scholen in Nederland in kaart te brengen. Op die manier kan de ISBO heel gericht diensten verlenen aan school en samenleving.

Na elke meting  zal er een update van het niveau van islamitische scholen in het algemeen, en van ISBO islamitische scholen in het bijzonder, geplaatst worden op de website. De meting is gebaseerd op het toezicht op kwaliteit vanuit de onderwijsinspectie.

Klik op kaart1 om de meest recente ISBO scholenmonitor te openen.
Kaart1:

kaartnederlandisboklein

Klik op kaart2 om de scholenmonitor van het totaal islamitisch onderwijs te openen.
Kaart2:

kaartnederlandisboklein


1 nov 2014

Assessment voor godsdienstleerkrachten

isbo-small

In 2006 is middels de Wet BIO bepaald dat godsdienstleerkrachten aan een aantal bekwaamheidseisen moeten voldoen. Deze bekwaamheidseisen zijn door de ISBO i.s.m. een werkgroep van deskundigen uit het IO opgesteld en vastgesteld door het ministerie van OCW.

Om te kunnen vaststellen of uw godsdienstleerkrachten (nog steeds) voldoen aan de gestelde bekwaamheidseisen heeft de ISBO een ‘Assessment voor Leraren Islamitisch Godsdienstonderwijs’ ontwikkeld. Uit het assessment volgt een advies richting de godsdienstleerkracht en zijn of haar schoolbestuur m.b.t. eventuele bijscholing en/of begeleiding.

U kunt een assessment voor uw godsdienstleerkrachten aanvragen bij onze beleidsadviseur identiteit a.claassen@deisbo.nl. De kosten bedragen €2250 per assessment.


18 okt 2014

Verslag derde School aan zet netwerkbijeenkomst

school-aan-zet

Op maandag 29 september organiseerde de ISBO de derde schoolleidersbijeenkomst. De bijeenkomst is mogelijk gemaakt door het programma School aan Zet. Het dagprogramma is ontwikkeld door Marijke van Vijfeijken (HAN), Willem de Boer (APS) en Yusuf Altuntaş (ISBO).

Lees het verslag …


14 sep 2014

ISBO seminar Wet, Werk en Zekerheid

isbo-small

Onze juristen organiseren een seminar ‘Gevolgen van Wet, Werk en Zekerheid (WWZ). In dit seminar wordt u bijgepraat over de belangrijkste punten van WWZ en over het nieuwe ontslagrecht.

Lees meer …


14 sep 2014

Opening IBS Al Ikhlaas Haarlem

al-ikhlaas

Op 18 augustus is de islamitische basisschool Al Ikhlaas in Haarlem van start gegaan. Dinsdag 23 september is er een feestelijke opening!

Lees meer …


14 sep 2014

ISBO netwerkbijeenkomst ‘School aan zet’

kio-schoolaanzet

Maandag 29 september zal de derde ISBO netwerkbijeenkomst met als thema ‘School aan zet’ plaatsvinden. Deze bijeenkomst is bedoeld voor schoolleiders en intern begeleiders.

Lees meer …


8 sep 2014

Werkboekje ‘De Offerweek’ vernieuwd!

offerweek-nieuw

Allereerst wensen wij u vanuit de ISBO een voorspoedig schooljaar 2014-2015 toe. Wij hopen dat u van uw vakantie heeft genoten.

We zitten alweer enige tijd in de maand Dhoel Qa`da. Dat betekent dat  de Hadj en de Offerweek steeds dichterbij komen. De ISBO heeft voor deze gelegenheid het werkboekje ‘De Offerweek’ volledig vernieuwd en uitgebreid. Het boekje bevat nu 20 pagina’s met niet alleen informatie over het offeren tijdens de offerweek, maar ook alle Hadj-onderdelen worden uitgelegd. Het werkboekje bevat veel en aantrekkelijk illustratiemateriaal, uitdagende opdrachten en spelletjes.

Bestel het werkboek hier!


2 sep 2014

Opening IBS Venlo

ibs-venlo

Op maandagmiddag 1 september 2014 vond de officiële opening plaats van de nieuwe islamitische basisschool Venlo. Dit is de tweede school van de Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven.


16 jul 2014

Persbericht: ISBO blijft belang Code Goed Bestuur onderschrijven

isbo-small

Persbericht

16 juli 2014, Amersfoort
De ISBO heeft kennis genomen van de berichtgeving over ibs Al Amien I en II in Amsterdam. Het bestuur van deze scholen is geen lid van de ISBO. De koepelorganisatie neemt dan ook stellig afstand van de wijze waarop de scholen worden aangestuurd. Transparantie en kwaliteit op elk instellingsniveau zijn van essentiële waarde in het verzorgen van goed onderwijs. Dit is onder andere opgenomen in ISBO’s handvest voor goed bestuur.
lees de rest van het artikel >>


12 jul 2014

Gedifferentieerd toezicht in alle sectoren

kwaliteit-differentiatie
Per 1 augustus 2016 willen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gedifferentieerde toezicht in alle sectoren. Dit zou een kwaliteitsimpuls moeten geven in het onderwijs. Middels de oordelen ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’ worden scholen beoordeeld op verschillende onderdelen. Dit hoeft het eindoordeel dan niet negatief te beïnvloeden. In het gedifferentieerde systeem zou beter zichtbaar zijn welke resultaten stijgen of dalen. Als het aan de minister en staatssecretaris ligt wordt het nieuwe toezichtkader per 1 augustus 2016 ingevoerd. Het toetsen en monitoren van dit systeem zou middels pilots al op 1 augustus 2014 ingaan. De PO-raad, VO-raad en de Besturenraad zijn kritisch op het voorstel dat in de Tweede Kamer behandeld wordt.


2 jul 2014

Nieuwe cao primair onderwijs

poraad

Afgelopen woensdag 2 juli heeft de PO-Raad een akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao voor het basis- en speciaal onderwijs. Per 1 september 2014 stijgen de salarissen en tevens zijn er afspraken gemaakt over het aanpakken van de werkdruk, versterken van de professionalisering en duurzame inzetbaarheid. De huidige bapo-regeling wordt afgeschaft.

Lees meer …


25 jun 2014

Ramadan boekje

cover-ramadan-2

Prijs € 4,-

Kleurig werkboekje over de belangrijkste maand van het islamitische jaar. Korte hoofdstukjes over waarom de maand Ramadan zo belangrijk is voor moslims, over vasten en de Laylatoel Qadr. Het boekje is verrijkt met tien uitdagende opdrachten voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 4-6).
U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

8 jun 2014

Eerste Landelijke Islamkennisquiz ISBO enthousiast ontvangen

kennisquiz

Op 2 juni 2014, in  het Gooiland Theater te Hilversum, verrichte Yusuf Altuntas, directeur van de ISBO, de aftrap van de Eerste Landelijke Islamkennisquiz. Tijdens deze landelijke quiz werden de groep 8-leerlingen van Nederlandse scholen op islamitische grondslag getoetst op hun kennis over de islam. Onder luid gejuich van het publiek werden mooie prijzen uitgereikt aan de nummers 1, 2 en 3 in de categorieën kennisquiz en Anasheed.

Lees meer …


22 mei 2014

SIMON scholen maken IK-toets

simon

Op verschillende islamitische scholen is de afgelopen tijd de Islamitische Kennistoets gemaakt. Leerlingen van groep 8 kunnen laten zien wat ze het afgelopen jaar allemaal op hun school hebben geleerd. Een soort CITO toets, maar dan over kennis van de Islam.

Lees meer …


13 mei 2014

Nieuwe basisschool in Heemskerk

ibs

‘Basisschool De Zilvermeeuw in Heemskerk krijgt na de zomervakantie een islamitische school op haar terrein. De drie noodlokalen op het plein worden het onderkomen van de nieuwe school. Op dit moment wordt op zestig leerlingen gerekend.’

Bron: Noordhollandsdagblad.nl
Lees meer …


11 mei 2014

Nieuwe basisschool in Purmerend

ibs

‘Er komt een islamitische basisschool in Purmerend. Het college heeft dinsdag laten weten de locatie van De Kraal aan de Nijlstraat vanaf 1 augustus beschikbaar te stellen voor de islamitische basisschool De Roos.’

Bron: Dichtbij.nl
Lees meer …


25 apr 2014

De Maastrichtse droom

moslim-omroep

De islamitische basisschool El Habib in Maastricht heeft het predicaat excellente school gekregen. De leerlingen komen uit sociaal zwakke milieus en hebben bij binnenkomst vaak een taalachterstand. Uiteindelijk gaan ze met een voorsprong weg richting de middelbare school. De Moslim Omroep maakte een documentaire over deze school.


10 apr 2014

Koor Al Amana winnaar The Voice of Anasheed

anasheed

Zondag 6 april jl. was het dan eindelijk zover: de finale van The Voice of Anasheed. Vijf koren van Nederlandse scholen op islamitische grondslag deden mee aan een wedstrijd waarin ze populaire religieuze melodieën ten gehore brachten. Al Amana werd bekroond tot winnaar.
lees de rest van het artikel >>