25 feb 2015

Vacature godsdienstleerkracht SIC Schiedam

elfurkan

Het bestuur van de Stichting Islamitisch College te Schiedam roept sollicitanten m/v op voor het vervullen van een vacature voor godsdienstleerkracht.

Lees de vacature …


23 feb 2015

Moslimdiscriminatie op school

tr_logo_nieuws_small

“Beledigingen, scheldpartijen en mishandeling: bijna twee op de drie docenten zegt vorig jaar getuige te zijn geweest van moslimdiscriminatie in de klas. De daders zijn meestal autochtone jongens op het vmbo zonder religieuze achtergrond, de slachtoffers vaak Marokkaans of Turks.”

Lees meer …


12 feb 2015

Vacature IB-er IBS Al Ghazali Rotterdam

ghazali

De islamitische basisschool Al Ghazali te Rotterdam zoekt er 1 april 2015 een intern begeleider.
Zij zoeken iemand die:
-  de juiste vaardigheden heeft om de taken op het gebied van interne zorgverbreding uit te kunnen voeren
-  beschikt over een afgeronde opleiding intern begeleider, de opleiding reeds volgt, óf bereid is een opleiding daartoe te volgen
-  beschikt over goede communicatieve, coördinerende en organisatorische vaardigheden

Lees de vacature …


7 feb 2015

Open dagen Avicenna College Rotterdam

avicenna-small

Bezoek in februari en maart de open dagen op de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. Het Avicenna College organiseert excellent ambitieus islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden aan de Nederlandse samenleving.

15 februari 2015  (13-16 uur, locatie Schere)
4 maart 2015 (15-17 uur, locatie Schere)
8 maart 2015 (13-16 uur, locatie Putsebocht)

Bekijk hier de flyer van de open dag.
Lees hier meer over het Avicenna Collega.


5 feb 2015

Prentenboek Doe’a

doeakleinDit prachtige, door kinderen van de Al Amanah-school zelf geïllustreerde, doeaboekje leert de kinderen door middel van een leuk verhaaltje alle doea’s bij de dagelijkse dingen die we doen. Zo raken de kinderen spelenderwijze vertrouwd met de soennah van onze Profeet (v.z.m.h.).
Prijs: €6

U kunt hier het boek bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

4 feb 2015

Opening IBS Al Qalam Gouda

qalam

Bestuur, directie, medewerkers, kinderen, ouders en alle andere betrokkenen bij IBS Al Qalam nodigen u uit voor de officiële opening van onze school op 20 februari in het gebouw aan de Calslaan 99 te Gouda. De officiële opening wordt verricht door de wethouder van onderwijs van de gemeente Gouda, mevrouw Daphne Bergman.

Lees meer …


23 jan 2015

Godsdienstmethode ‘Al Amana’

advertentie-al-amana-methode_01nieuw

Het eerste deel van de nieuwe godsdienstmethode ‘Al Amana’:

Een doorlopende leerlijn voor de groepen 3-8 van het basisonderwijs. Ook zeer geschikt voor gebruik in moskeeën of voor thuisonderwijs.
Deel 1 bevat de kernthema’s ‘De Profeet (v.z.m.h.)’, ‘Aqieda-geloofsleer’, ‘de Salaat- het gebed’, ‘Ramadan’ en ‘Hadj – de bedevaart’.

Deel 2 bevat de aanvullende thema’s: ‘Islamitische kalender’, ‘profeten’, akhlaaq – goed gedrag’ en ‘Sahaba – metgezellen’.

De volledige methode bestaat uit een lerarenhandleiding, werkboekjes, een groot spandoek bij ieder thema en verschillende beloningskaarten.
Deze zijn naar verwachting medio maart 2015 verkrijgbaar.

Prijs per werkboek: €12,50

De ISBO biedt ook de mogelijkheid aan om een implementatiecursus voor deze methode te volgen in uw organsiatie. U kunt dat bij uw bestelling aangeven.

Klik hier om de methode hier bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet uw naam en adres te vermelden)

14 jan 2015

Kinderen IBS Yunus Emre geschrokken van aanslag

078

De kinderen van de islamitische basisschool Yunus Emre in Den Haag zijn erg geschrokken door de recente aanslag in Parijs. Het Jeugdjournaal kwam langs en sprak hierover met de kinderen. Een leerling vertelt: “De regels van de islam zijn regels van vrede. Je moet geen kwaad met kwaad vergelden.”

Bekijk hier het Jeugdjournaal.


8 jan 2015

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie veroordeelt aanslag Parijs

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 8 januari 2015

De islamitische scholen zijn diep geschokt door de verschrikkelijke aanslag in Parijs, waarbij twaalf mensen zijn omgekomen.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familieleden en collega’s van de slachtoffers en wij wensen hen veel sterkte, kracht en geduld toe in deze moeilijke periode.

Wij veroordelen deze aanslag op alle fronten en roepen iedereen op om juist nu toenadering te zoeken. Wij mogen niet toestaan dat deze aanslag onze saamhorigheid schade berokkent.

Wij vragen iedereen om kalm en beheerst te blijven en niet toe te geven aan geweld en escalatie. Laten we met elkaar in gesprek blijven, op basis van wederzijds vertrouwen.

Y. Altuntaş, directeur ISBO


20 dec 2014

Islamitisch voortgezet onderwijs: Avicenna college Rotterdam

avicenna

Het Avicenna College organiseert excellent ambitieus islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden aan de Nederlandse samenleving.

Lees meer …


29 nov 2014

Kinderlintjes basisschool Hidaya

kinderlintje

Elf kinderen ontvingen recnt op het stadhuis in Nijmegen een kinderlintje. In totaal werden door burgemeester Hubert Bruls voor 8 projecten lintjes uitgereikt.
Belma en Edina haalden spullen op voor Bosnië.

De ISBO feliciteert Belma en Edina van basisschool Hidaya met hun kinderlintje!


1 nov 2014

Assessment voor godsdienstleerkrachten

isbo-small

In 2006 is middels de Wet BIO bepaald dat godsdienstleerkrachten aan een aantal bekwaamheidseisen moeten voldoen. Deze bekwaamheidseisen zijn door de ISBO i.s.m. een werkgroep van deskundigen uit het IO opgesteld en vastgesteld door het ministerie van OCW.

Om te kunnen vaststellen of uw godsdienstleerkrachten (nog steeds) voldoen aan de gestelde bekwaamheidseisen heeft de ISBO een ‘Assessment voor Leraren Islamitisch Godsdienstonderwijs’ ontwikkeld. Uit het assessment volgt een advies richting de godsdienstleerkracht en zijn of haar schoolbestuur m.b.t. eventuele bijscholing en/of begeleiding.

U kunt een assessment voor uw godsdienstleerkrachten aanvragen bij onze beleidsadviseur identiteit a.claassen@deisbo.nl. De kosten bedragen €2250 per assessment.


18 okt 2014

Verslag derde School aan zet netwerkbijeenkomst

school-aan-zet

Op maandag 29 september organiseerde de ISBO de derde schoolleidersbijeenkomst. De bijeenkomst is mogelijk gemaakt door het programma School aan Zet. Het dagprogramma is ontwikkeld door Marijke van Vijfeijken (HAN), Willem de Boer (APS) en Yusuf Altuntaş (ISBO).

Lees het verslag …


14 sep 2014

ISBO seminar Wet, Werk en Zekerheid

isbo-small

Onze juristen organiseren een seminar ‘Gevolgen van Wet, Werk en Zekerheid (WWZ). In dit seminar wordt u bijgepraat over de belangrijkste punten van WWZ en over het nieuwe ontslagrecht.

Lees meer …


14 sep 2014

Opening IBS Al Ikhlaas Haarlem

al-ikhlaas

Op 18 augustus is de islamitische basisschool Al Ikhlaas in Haarlem van start gegaan. Dinsdag 23 september is er een feestelijke opening!

Lees meer …


14 sep 2014

ISBO netwerkbijeenkomst ‘School aan zet’

kio-schoolaanzet

Maandag 29 september zal de derde ISBO netwerkbijeenkomst met als thema ‘School aan zet’ plaatsvinden. Deze bijeenkomst is bedoeld voor schoolleiders en intern begeleiders.

Lees meer …


8 sep 2014

Werkboekje ‘De Offerweek’ vernieuwd!

offerweek-nieuw

Allereerst wensen wij u vanuit de ISBO een voorspoedig schooljaar 2014-2015 toe. Wij hopen dat u van uw vakantie heeft genoten.

We zitten alweer enige tijd in de maand Dhoel Qa`da. Dat betekent dat  de Hadj en de Offerweek steeds dichterbij komen. De ISBO heeft voor deze gelegenheid het werkboekje ‘De Offerweek’ volledig vernieuwd en uitgebreid. Het boekje bevat nu 20 pagina’s met niet alleen informatie over het offeren tijdens de offerweek, maar ook alle Hadj-onderdelen worden uitgelegd. Het werkboekje bevat veel en aantrekkelijk illustratiemateriaal, uitdagende opdrachten en spelletjes.

Bestel het werkboek hier!


2 sep 2014

Opening IBS Venlo

ibs-venlo

Op maandagmiddag 1 september 2014 vond de officiële opening plaats van de nieuwe islamitische basisschool Venlo. Dit is de tweede school van de Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven.


16 jul 2014

Persbericht: ISBO blijft belang Code Goed Bestuur onderschrijven

isbo-small

Persbericht

16 juli 2014, Amersfoort
De ISBO heeft kennis genomen van de berichtgeving over ibs Al Amien I en II in Amsterdam. Het bestuur van deze scholen is geen lid van de ISBO. De koepelorganisatie neemt dan ook stellig afstand van de wijze waarop de scholen worden aangestuurd. Transparantie en kwaliteit op elk instellingsniveau zijn van essentiële waarde in het verzorgen van goed onderwijs. Dit is onder andere opgenomen in ISBO’s handvest voor goed bestuur.
lees de rest van het artikel >>


12 jul 2014

Gedifferentieerd toezicht in alle sectoren

kwaliteit-differentiatie
Per 1 augustus 2016 willen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gedifferentieerde toezicht in alle sectoren. Dit zou een kwaliteitsimpuls moeten geven in het onderwijs. Middels de oordelen ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’ worden scholen beoordeeld op verschillende onderdelen. Dit hoeft het eindoordeel dan niet negatief te beïnvloeden. In het gedifferentieerde systeem zou beter zichtbaar zijn welke resultaten stijgen of dalen. Als het aan de minister en staatssecretaris ligt wordt het nieuwe toezichtkader per 1 augustus 2016 ingevoerd. Het toetsen en monitoren van dit systeem zou middels pilots al op 1 augustus 2014 ingaan. De PO-raad, VO-raad en de Besturenraad zijn kritisch op het voorstel dat in de Tweede Kamer behandeld wordt.