16 apr 2014

Jubileum en reünie IBS El Boukhari

boukhari

Op 28 mei 2014 viert islamitische basisschool El Boukhari haar 20 jarig jubileum! Om het feest compleet te maken, doet de school een oproep aan oud-leerlingen om zich aan te melden voor de reünie op die dag. Aanmelden kan via het contact formulier op de website: http://www.ibselboukhari.nl/nieuws/newsitem/16-vervolgnieuws-re-nie-el-bouhari.html


10 apr 2014

Koor Al Amana winnaar The Voice of Anasheed

anasheed

Zondag 6 april jl. was het dan eindelijk zover: de finale van The Voice of Anasheed. Vijf koren van Nederlandse scholen op islamitische grondslag deden mee aan een wedstrijd waarin ze populaire religieuze melodieën ten gehore brachten. Al Amana werd bekroond tot winnaar.
lees de rest van het artikel >>


2 apr 2014

Vernieuwingen in toezicht Onderwijsinspectie

‘De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt haar toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen. In het vernieuwde toezicht wordt zichtbaarder waar de verbeterkansen van een school liggen. Scholen worden vervolgens bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit gestimuleerd en wie er in slaagt de onderwijskwaliteit continu te verbeteren, wordt daarvoor beloond met de waardering ‘goed’ of ‘excellent’. Bij scholen die het vertrouwen van de inspectie dik hebben verdiend, komt de inspectie vanaf 2016 minder vaak langs.’

Lees meer …

Bron: Rijksoverheid.nl


30 mrt 2014

KIO netwerkbijeenkomst schoolleiders

kio

De ISBO organiseert in samenwerking met APS en de Hogeschool Arnhem Nijmegen op donderdag 3 april a.s. de tweede netwerkbijeenkomst voor schoolleiders, IB-ers, RT-ers en andere specialisten. De bijeenkomst vindt geheel toepasselijk plaats in het gebouw van de voormalige Openbare Lagere School te Utrecht, die is omgebouwd tot vergadercomplex. De netwerkbijeenkomst is uitgesplitst in twee dagdelen en is bedoeld om elkaar regelmatig te ontmoeten, onderling kennis uit te wisselen en op de hoogte te worden gebracht van recente onderwijsontwikkelingen.

Voor de netwerkbijeenkomst van donderdag 3 april a.s. hebben we wederom een interessant programma opgesteld. We hebben twee autoriteiten uitgenodigd en gevraagd om in te gaan op twee uitdagende en actuele thema’s: Omgaan met verschillen en Passend onderwijs. Uit onze rondgang is gebleken dat veel scholen druk bezig zijn met deze thema’s. Na de gezellige en volledig verzorgde lunch, gaan we aan de slag met een nieuw element in de bijeenkomst: de Onderwijsmarkt. Een aantal islamitische scholen zal zich presenteren op een gebied waarop zij uitblinken of waarin zij een voorbeeldfunctie vervullen. Aan het eind van het programma is er gelegenheid om na te praten en nader kennis te maken in een gezellige en ontspannen sfeer.

Voor meer informatie over de netwerkbijeenkomsten of om zich aan te melden, neemt u contact op met Majid El Khayami via m.elkhayami@deisbo.nl of 033 457 1001.


26 mrt 2014

Informatieavond IVO De Opperd

logo-opperd

Zaterdagavond 29 maart heeft de islamitische school voor Voortgezet onderwijs, De Opperd, een informatieavond. Directeur van de ISBO, dhr. Yusuf Altuntas, zal vertellen over het islamitisch onderwijs en dhr. Richard Troost zal informatie geven over de school. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Bekijk de uitnodiging …


22 mrt 2014

SIMON Facebook

simon

SIMON heeft nu ook een Facebook-pagina. Hierop kunt u onder andere lezen over de kledinginzamelingsactie. Basisschool Mozaïek en vrijwilligers organiseerden deze actie voor oorlogsslachtoffers in Syrië. Ook kunt u lezen over een aantal leerlingen die een CITO-toetsscore van 550 hebben behaald. Geïnteresseerden kunnen deze pagina liken.

Bekijk SIMON Facebook hier …


14 mrt 2014

Vacature directeur IBS Okba Breda

sipo

De Okba is een school die onderwijskwaliteit en de islamitische identiteit waarborgt. De school staat in een prachtwijk en trekt leerlingen aan uit Breda en omgeving. Onze leerlingen hebben diverse culturele achtergronden. Op dit moment hebben wij 150 leerlingen en dit aantal groeit gestaag. Wij zijn ambitieus met betrekking tot de hoge doelen die wij aan leerkrachten en leerlingen stellen.

Voor de islamitische basisschool Okba Ibnoe Nafi zoekt SIPO een directeur.

Lees meer …


14 mrt 2014

Vacature directeur IBS Zwolle

simon

SIMON is een jonge organisatie met 9 bijzondere basisscholen in Midden- en Oost Nederland. Bij ons staan pedagogische, onderwijskundige en levensbeschouwelijke aspecten hoog in het vaandel.
Wij beheren 9 eigentijdse scholen, die volop in ontwikkeling zijn, maar duidelijk een eigen identiteit hebben.

De directeur neemt samen met collega-directeuren van alle scholen deel aan het directeurenberaad, waar kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld. Wij vinden het belangrijk dat talenten worden benut en dat wij van elkaar leren zoals bijvoorbeeld bij projecten in het kader van onderwijsvernieuwing en integraal personeelsbeleid. Wij geven graag ruimte voor uw inbreng.

Voor een nieuw te starten school in Zwolle, die per begin nieuw schooljaar van start zal gaan, zoeken wij per 1 mei 2014 of eerder een enthousiaste en gemotiveerde directeur.

Lees meer …


1 mrt 2014

Extra geld VWS en OCW voor gezonde school

ocw-bmp-goed

‘De bewindspersonen van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stellen € 2 miljoen extra ter beschikking voor Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl op scholen. Het animo onder scholen is zo groot dat het huidige budget voor ondersteuning vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl niet toereikend is.’

Lees meer …


1 feb 2014

Bijdrage Saïda Franken en Al Ghazali In Vrijheid Verbonden

al-ghazali-web-2317

Tijdens de negende bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden in het Academiegebouw in Utrecht, heeft mevr. Saïda Franken (als projectmanager cultuureducatie werkzaam bij de ISBO) haar islamitische droom voor de Nederlandse samenleving gepresenteerd aan H.K.H. prinses Beatrix. Ze deed dit samen met de kinderen van de islamitische basisschool Al Ghazali, die middels een cultureel optreden de droom uitbeeldden.

Bekijk meer foto’s in ons fotoalbum.


Bron: Spirit 24


16 jan 2014

Al Qalam opnieuw excellent!

al-qalam

‘Al Qalam kreeg in 2012 het predicaat Excellente School toegekend. De school heeft die erkenning gezien als een bevestiging van het goede werk dat ze heeft verricht én als een katalysator binnen het proces om met ambitie en precisie de kwaliteit van het onderwijs te blijven versterken. In het rapport werd onder meer opgemerkt dat de school met haar leerlingenpopulatie uitstekende resultaten weet te bereiken. Er heerst een taakgerichte werksfeer op school en Al Qalam heeft veel aandacht voor haar vormende taak. Voorts heeft de school een onderscheidend excellentieprofiel, waarvan burgerschap en ouderbetrokkenheid twee opvallende kenmerken zijn.’

Lees meer …

Bekijk de website van de school


13 jan 2014

De geschiedenis van het leven van de profeet Mohammed

leven-profeetDe geschiedenis van het leven van de profeet Mohammed (v.z.m.h.). Deel 1.
12 prachtig geïllustreerde hoofdstukken met vragen en opdrachten! Om voor te lezen geschikt vanaf groep 5, als geschiedenismethode vanaf groep 7. Ook zeer bruikbaar tijdens de godsdienstlessen of ter voorbereiding op de islamitische kenniswedstrijd.

Prijs: €19,50

U kunt het boek hier bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet uw naam en adres te vermelden)

5 jan 2014

Eindtoets basisonderwijs vanaf 2015

cito

De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met een wetsvoorstel voor het invoeren van een Eindtoets basisonderwijs. Een dergelijke Centrale Eindtoets zal per 2015 gehanteerd moeten worden op basisscholen. De ISBO heeft in het verleden, in samenspraak met andere besturenorganisaties, zich uitgesproken tegen één verplichte Eindtoets basisonderwijs.

Lees meer …


10 dec 2013

Schoolvoorbeeld voor samenleving

at5-iphone-ipod-touch-nieuws

Salih Türker (lid Raad van Toezicht islamitisch schoolbestuur SIMON) kreeg door een vergissing van de bank, €20.000 teveel bij een geldopname. Hij besloot het geld terug te brengen en kreeg als waardering voor zijn integriteit een bloemetje.

Lees meer …


27 nov 2013

Jubileumfilm ‘25 jaar Islamitisch onderwijs’

Met trots presenteren wij u onze Jubileumfilm ‘25 jaar Islamitisch onderwijs’:


23 nov 2013

25-jarig jubileum islamitisch onderwijs

25-jaar-089

De overkoepelende organisatie van islamitische scholen ISBO stond op 20 november jl. stil bij 25 jaar islamitisch onderwijs in ons land. Directeur Yusuf Altuntas heette de 150 gasten in Utrecht van harte welkom. Zijn wens voor de toekomst: “Over 25 jaar hebben we een minister van Onderwijs met een islamitische achtergrond die zijn of haar loopbaan ooit begon op een van onze scholen.” Spreekster Elsa van de Loo benadrukte dat we allen trots mogen zijn op wat in de voorbije tijd is gerealiseerd. De vrijheid van onderwijs in ons land is een reden tot dankbaarheid want mede daardoor kon het islamitisch onderwijs uitgroeien tot inmiddels 43 scholen. De basis van islamitisch onderwijs: barmhartigheid, respect, opdoen van kennis en excelleren. Tussen de diverse sprekers door verzorgden kinderen van de twee pioniersscholen prachtige optredens. In de getoonde film werd deze middag nog eens benadrukt dat islamitische scholen thans bovengemiddeld scoren en dat is wel eens anders geweest. Er was tijdens de viering voldoende tijd om elkaar te ontmoeten, om nader kennis te maken met scholen en hun doelstellingen en om te lachen tijdens een optreden van een stand up comedian. Eén van de pioniers van het eerste uur, de heer Mehmet Akbulut uit Rotterdam, schetste in een warm betoog welke hindernissen er genomen moesten worden. Ooit begonnen met 120 leerlingen, kunnen we thans spreken over meer dan 10.000 kinderen die islamitisch onderwijs volgen. Een mooie reden om gezamenlijk aan te schuiven voor een heerlijke maaltijd waar opnieuw voldoende tijd was om met tafelgenoten bij te praten.

Bekijk meer foto’s in het fotoalbum van onze website.


8 nov 2013

Vensters PO: Aanvullen eindtoetsgegevens nu mogelijk

poraad

Sinds enige tijd kunt u op de site www.scholenopdekaart.nl de eindtoetsgegevens van een school of scholen inzien en corrigeren (2011 – 2012 en 2012 – 2013). Veel scholen hebben hier tot nu toe hier al gebruik van gemaakt en hun gegevens gepubliceerd. Op 11 november wordt de site www.scholenopdekaart.nl officieel gelanceerd door staatssecretaris Dekker. Het is van het grootste belang dat de onderwijssector laat zien bereid te zijn tot transparantie.


1 nov 2013

Verlangen naar Mekka

‘Rijksmuseum Volkenkunde presenteert tot en met 9 maart 2014 een unieke tentoonstelling over de bedevaart naar Mekka. Schitterende voorwerpen, persoonlijke verhalen en indringende reportages geven een alomvattend beeld van deze indrukwekkende pelgrimstocht, waar jaarlijks miljoenen mensen wereldwijd aan deelnemen. De tentoonstelling is in samenwerking met het British Museum in Londen gemaakt. Het is de eerste keer dat er in Nederland een tentoonstelling van deze omvang gemaakt wordt over de hadj, de bedevaart naar Mekka.’

Lees meer …


7 okt 2013

Persbericht: Stand van zaken ISG Ibn Ghaldoun

isbo-small

Persbericht
Stand van zaken Ibn Ghaldoun

Amersfoort, 3 oktober 2013
Het bestuur van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun zal het voorgenomen besluit van staatssecretaris Dekker niet aanvechten. De staatssecretaris heeft het voornemen om de bekostiging van Ibn Ghaldoun per 1 november a.s. te staken. Zonder rijksbekostiging zal de school niet levensvatbaar zijn. Om de leerlingen toch de gelegenheid te bieden om hun schoolcarrière te vervolgen op een islamitische school, is het schoolbestuur een samenwerking aangegaan met de Rotterdamse schoolbesturen CVO, LMC en BOOR.
De leerlingen van Ibn Ghaldoun kunnen zich formeel inschrijven op CSG Melanchton, waar zij voor de rest van dit schooljaar islamitisch georiënteerd onderwijs krijgen. De leerlingen blijven op de huidige schoolgebouwen, maar zullen voor een deel les krijgen van andere leerkrachten dan van wie zij tot dusver les kregen.
De rechtspersoon ISVO, die de Ibn Ghaldoun in stand hield, zal faillissement aanvragen en zal hierdoor ophouden te bestaan. In de tussentijd wordt onder aanvoering van de ISBO gewerkt aan de oprichting van een nieuwe onafhankelijke middelbare school. De wens is om deze per schooljaar 2014-2015 in gebruik te kunnen nemen.


23 sep 2013

Islamitische basisscholen komen bij Cito-toets als beste uit de bus

isbo-small

PERSBERICHT
Islamitische scholen scoren gemiddeld 7,6

Amersfoort, 17 september 2013

De 43 islamitische basisscholen scoren met een gemiddeld cijfer van 7,6 op de CITO-toets hoger dan vergelijkbare scholen. Dit heeft professor Jaap Dronkers berekend op grond van de gegevens die RTL Nieuws had opgevraagd bij het Ministerie van Onderwijs. De Amsterdamse basisschool Al Wafa scoorde het best met een 8,9.

Dit onderzoek bewijst dat de onderwijskwaliteit op islamitische scholen de afgelopen jaren aanzienlijke slagen wist te maken. De Inspectie toonde in 2003 al aan dat islamitische scholen op een aantal punten beter presteren dan vergelijkbare scholen. In 2009 kende het islamitisch onderwijs 11 zwakke en 6 zeer zwakke scholen. In 2012 hebben de besturen dit weten terug te brengen tot 1 zwakke school en 0 zeer zwakke scholen. Een jaar later, in 2013, kregen 2 islamitische scholen het predicaat “Excellente basisschool”.

De islamitische scholen en de ISBO staan nu voor de uitdaging om de ingezette kwaliteitsslag te bestendigen en te excelleren.
lees de rest van het artikel >>