23 okt 2016

Regiobijeenkomsten Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

ocw-klein

Ter voorbereiding op het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) organiseert de projectgroep MRvNS op verschillende plaatsen in het land regiobijeenkomsten voor geïnteresseerden uit de dagelijkse praktijk, zoals ouders, leraren, schoolleiders, schoolbesturen, vertegenwoordigers van de gemeente. Elke regiobijeenkomst staat in het teken van een beperkt aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het startdocument.

Lees verder …


6 okt 2016

Vacature leerkracht, invalleerkracht en administratief medewerker SIC Schiedam

islamitisch-college
Het bestuur van de Stichting Islamitisch College te Schiedam roept sollicitanten (m/v) op voor het vervullen van een vacature voor leerkracht, invalleerkracht en administratief medewerker in het islamitisch basisonderwijs.

Vacature leerkracht
Vacature invalleerkracht
Vacature administratief medewerker


5 okt 2016

Spandoeken en beloningskaarten methode Al Amana

isbo-small

Wij krijgen veel vragen binnen over de spandoeken en beloningskaarten die verkrijgbaar zouden zijn bij de godsdienstmethode Al Amana. Deze zijn helaas niet verkrijgbaar via de ISBO. Voor meer informatie over de spandoeken en beloningskaarten bij deze methode vragen wij u direct contact op te nemen met de school die de spandoeken heeft ontwikkeld: Kijk daarvoor op www.alamana.nl


5 okt 2016

Vacature directeur (m/v) IBS Al Qalam Gouda

al-qalam

De Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe zoekt m.i.v. 1 januari 2017 een ambitieuze directeur (m/v) voor basisschool Al Qalam (“De Pen”) in Gouda. De nieuwe directeur wordt integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en personeelsbeleid van de school. Je bent aanspreekpunt voor o.a. het personeel, de ouders, medezeggenschapsraad en het schoolbestuur.

Lees verder …


18 sep 2016

Handreiking opzetten medezeggenschapsraad

wms-small
Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp). De handreiking bevat een duidelijk stappenplan en modellen voor een medezeggenschapsreglement en – statuut en een huishoudelijk reglement.

Lees verder …


11 sep 2016

Islamitisch Offerfeest

eid-al-adha-2016-isbo

Het islamitische Offerfeest begint op maandag 12 september en duurt in totaal vier dagen.

Het Offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Abraham, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Moslims gedenken deze grootse daad van toewijding door naar Abrahams voorbeeld een schaap, geit of rund te offeren. Traditioneel wordt het vlees verdeeld in drie delen: een deel voor de armen, een deel voor de buren en het bezoek en ten slotte een deel voor de eigen gezinsleden.

De ISBO wenst u allen een gezegend Offerfeest.


8 sep 2016

Vacature Groepsleerkracht basisonderwijs IBS Yunus Emre te Den Haag

yunusemre2

De IBS Yunus Emre gevestigd in Den Haag, is voor het schooljaar 2016-2017 op zoek naar flexibele groepsleerkrachten voor verschillende groepen. Ben jij een groepsleerkracht die op meerdere terreinen inzetbaar is? Die bereid is zich te verdiepen in leerlingen met een andere achtergrond? Neem dan zo snel mogelijk contact op.

Lees verder …


3 sep 2016

Voorlichtingsbijeenkomst CAO PO 2016

isbo-small

De ISBO organiseert exclusief voor haar leden kosteloos een interactieve voorlichtingsbijeenkomst, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen, de rechtspositionele en financiële gevolgen van de nieuwe cao, gezichtspunten over vervanging en vervangingsbeleid. En u kunt natuurlijk voor al uw vragen terecht bij onze juristen.

Lees verder …


29 aug 2016

Vacature Onderwijsassistent IBS Ababil te Schiedam

logo-ababil

Het  bestuur  van  de  Stichting  Islamitisch  College  te  Schiedam  roept  sollicitanten  (m/v)  op  voor  het vervullen van een vacature voor onderwijsassistent ter  ondersteuning  van  de  midden-  en  bovenbouw per 1 oktober 2016 op basisschool Ababil.

Lees meer …


24 aug 2016

Vacature Leerkracht IBS Okba Ibnoe Nafi te Breda

okba

Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi in Breda is per 31 augustus 2016 op zoek naar een groepsleerkracht voor ongeveer 18 uur per week (2 dagen).

Lees verder …


24 aug 2016

Yunus Emre is ‘booming’

ad

‘Yunus Emre is ‘booming’; de school met 1200 leerlingen heeft al vier verschillende vestigingen, verdeeld over Schilderswijk en Transvaal én, sinds gisteren, ook in Escamp. Er was plek voor 250 leerlingen, maar er hebben zich 700 aangemeld.’

Lees verder …


15 aug 2016

Islamitische scholen hebben geen last van conflict Erdogan-Gülen

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 15 augustus 2016

De koepelorganisatie van islamitische scholen in Nederland, ISBO, signaleert vooralsnog geen spanningen tussen Turks-Nederlandse ouders en leerlingen.

De zomervakantie kenmerkt zich door de couppoging in Turkije. Met het nieuwe schooljaar voor de deur, wordt van onze leerkrachten gevraagd te letten op eventuele sentimenten tussen de Turks-Nederlandse leerlingen en ouders. Onze scholen zijn open gemeenschappen, de band tussen leerlingen en ouders is gestoeld op de islamitische identiteit, niet op etnische herkomst of politieke voorkeur. Grote gebeurtenissen worden in alle openheid met de leerlingen in de klas besproken en uitgesproken, met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Voor ouders zijn er de koffieochtenden, waar het wereldnieuws in perspectief kan worden geplaatst. Onze leerkrachten kiezen geen partij, in enig conflict, maar wijzen steeds op de vele gezichtspunten en zijn oplossingsgericht.


7 jul 2016

Vacatures IBS As-Soeffah te Amsterdam

assoeffah

De As-Soeffahschool in Amsterdam is op zoek naar een leerkracht voor groep 2 en groep 6, een gymdocente en een remedial teacher voor de bovenbouw.

Lees de vacature …


5 jul 2016

Suikerfeest 5 juli 2016

isbo-suikerfeest

Afgelopen 5 juli is voor de meeste moslims ter wereld en in Nederland een einde gekomen aan de Ramadan. De Ramadan eindigt op het moment dat de nieuwe maansikkel is waargenomen. In Saoedi-Arabië en de Maghreblanden volgen de autoriteiten de leer dat de maan letterlijk met het blote oog moet zijn waargenomen. Turkse moslims weten de geboorte van de nieuwe maan altijd al van tevoren door exact astronomisch te berekenen wanneer de sikkel te zien is. Dit levert soms de situatie op dat Marokkaans-Nederlandse moslims een dag later feest vieren dan de Turks-Nederlandse moslims. En zo is het dus twee dagen Suikerfeest!

Ramazan bayramaniz mübarek olsun en Eid mubarak! Moge Allah onze vasten accepteren en onze wensen inwilligen.


29 jun 2016

Vacature Leerkracht m/v Ibn-i Sina te Rotterdam

sipor2

Op basisschool Ibn-i Sina komt per 1 augustus 2016 een vacature vrij voor groepsleerkracht. Het betreft een fulltime vacature met uitzicht op een vaste aanstelling.

Lees meer …


25 jun 2016

Vacature Leerkracht IBS Elif te Hoorn

elif-hoorn-logo

IBS Elif Hoorn is een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Wij zien elk kind als uniek schepsel van Allah. Daarmee is ieder kind bijzonder en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Op dit moment is er een vacature voor groepsleerkracht.

Lees meer …


25 jun 2016

Vacature Jurist m/v ISBO

isbo-small

De ISBO is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van 42 scholen. De ISBO behartigt als landelijke besturenorganisatie de belangen van de bij haar aangesloten scholen en daarnaast kunnen besturen en directies advies inwinnen over uiteenlopende onderwerpen. Juridische dienstverlening is daar een voorbeeld van. Door het vertrek van de huidige jurist is er een vacature ontstaan. ISBO is dan ook per 01-09-2016 op zoek naar een parttime jurist.

Lees meer …


13 jun 2016

Vacature Leraar IBS El Kadisia te Amsterdam

kadisia

Islamitische basisschool El Kadisia te Amsterdam is voor het  schooljaar 2016-2017 op zoek naar fulltime en parttime leerkrachten  voor de groepen 1 t/m 8. Bent u een leerkracht met passie voor lesgeven? Bent u flexibel, daadkrachtig, enthousiast en kindgericht? Dan zijn zij op zoek naar u.

Lees meer …


7 jun 2016

Vacature leerkracht groep 2 ibs El Boukhari te Leerdam

boukhari

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 zoekt ibs El Boukhari te Leerdam een fulltime leerkracht voor de kleuters. Een specialisatie in de onderbouw of het jonge kind is vereist. Als groepsleerkracht op deze school geef je les aan kinderen die anderstalig zijn en die diverse culturele achtergronden hebben. Je gaat met enthousiasme en met geduld te werk en kan ervoor zorgen dat de kinderen zich op hun gemak voelen.

Lees meer …


2 jun 2016

Certificaatuitreikingen cursus ‘Islamitische opvoeding’

cursusopvoeding

Deze week vonden op IBS al Ummah, IBS Hilal en IBS de Tulp de certificaatuitreikingen plaats bij de 7 weken durende cursus ‘Islamitische opvoeding’ door onze collega Asma Claassen. In totaal hebben meer dan 60 ouders de cursus bezocht, maar alleen degenen die minimaal 6 cursusdagen hebben bijgewoond ontvingen het felbegeerde certificaat.

Tijdens de opvoedcursus kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

De verantwoordelijkheid voor opvoeding in het geloof
De verantwoordelijkheid voor ethische opvoeding (gedrag)
De verantwoordelijkheid voor lichamelijke opvoeding
De verantwoordelijkheid voor intellectuele opvoeding
De verantwoordelijkheid voor sociaal-emotionele opvoeding
De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvoeding
De verantwoordelijkheid voor seksuele opvoeding

Op alle scholen werd de cursus als zeer waardevol ervaren. Er kwamen zelfs ouders van buiten de school om de cursus te volgen.
Mocht u als school geïnteresseerd zijn in de cursus, dan kunt u voor een offerte een mailtje sturen naar: a.claassen@deisbo.nl