15 jan 2017

Invalpoule voor godsdienstleerkrachten

isbo-small

De ISBO faciliteert al sinds 2010 een invalpoule voor godsdienstleerkrachten binnen het IO. Inmiddels hebben zich in deze invalpoule al zo’n 40 leerkrachten ingeschreven en dat aantal groeit nog steeds. Mocht u (tijdelijk) op zoek zijn naar een godsdienstleerkracht, dan kunt u als school op deze invalpoule een beroep doen. Wij zullen uw (tijdelijke) vacature doorsturen naar de leden van deze poule, waarna zijzelf met de school contact zullen leggen. Voor informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met a.claassen@deisbo.nl.


11 jan 2017

Vacatures IBS As Soeffah Amsterdam leerkrachten groep 1 en 4/5

assoeffah

De islamitische basisschool As-Soeffah bestaat al 23 jaar en staat in Amsterdam zuidoost.

Onze slogan is leren met je hoofd, hart en handen in een islamitische sfeer. Op school creëren we voor alle kinderen een kansrijke leeromgeving waarin kinderen naast het cognitieve- ook hun sociaal- emotionele vaardigheden en talenten ontwikkelen. We zijn een school in ontwikkeling, een veilige sfeer en een prettige werkplek vinden we belangrijk. Onderwijs maken wij Samen! Bent u de leerkracht die we zoeken?

Wij zijn per direct op zoek naar een leerkracht voor groep 4/5 en per 1 februari 2017 op zoek naar een leerkracht voor groep 1 .

Lees meer groep 1 …

Lees meer groep 4/5 …


27 dec 2016

Cursus actualiteiten medezeggenschap schoolbesturen/directeuren

medezeggenschapcursus

Op 1 januari 2017 treedt de wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in werking. Deze wet brengt aanpassingen in de wet medezeggenschap scholen met zich mee. In dit kader biedt de ISBO een MR cursus aan voor directeuren en schoolbesturen waarin de wijzigingen worden toegelicht zodat de huidige MR reglementen hierop kunnen worden aangepast. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail naar s.hanin@deisbo.nl .


7 dec 2016

Islamitische scholen scoren gemiddeld 7,4

isbo-small

PERSBERICHT

Amersfoort, 7 december 2016

De 51 islamitische basisscholen scoren met een gemiddeld cijfer van 7,4 op de CITO-toets hoger dan andere basisscholen. Dit heeft RTL berekend op grond van de gegevens die opgevraagd zijn bij het Ministerie van Onderwijs. De Maastrichtse basisschool El Habib scoorde het best met een 9,3. lees de rest van het artikel >>


1 dec 2016

Van de samenwerkende juridische helpdesks: Het min/max contract in het onderwijs

isbo-small

Al enige tijd werken de medewerkers van de juridische helpdesks van ISBO, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB intensiever met elkaar samen. Deze samenwerking bestaat uit het met elkaar bespreken van in het PO en VO spelende juridische vraagstukken. Tevens informeren we elkaar over relevante jurisprudentie en delen we ervaringen uit de juridische (dossier)praktijk van de verschillende organisaties. Met name de gezamenlijke standpuntbepaling draagt bij aan een eenduidige advisering van het totale scholenveld door de profielorganisaties. In het kader van onze intensievere samenwerking willen we op de sites van de verschillende organisaties een aantal maal per jaar een artikel plaatsen waarin wordt ingegaan op actuele juridische thema’s. Dit artikel geldt als eerste artikel in deze reeks. In dit artikel wordt ingegaan op het min/max-contract in het primair onderwijs. Deze bijdrage is verzorgd door René Tromp van VGS.

Lees het artikel …


25 nov 2016

Spandoeken en beloningskaarten methode Al Amana

isbo-small

Wij krijgen veel vragen binnen over de spandoeken en beloningskaarten die verkrijgbaar zouden zijn bij de godsdienstmethode Al Amana. Deze zijn helaas niet verkrijgbaar via de ISBO. Voor meer informatie over de spandoeken en beloningskaarten bij deze methode vragen wij u direct contact op te nemen met de school die de spandoeken heeft ontwikkeld: Kijk daarvoor op www.alamana.nl


27 okt 2016

Brochure onderwijs aan vluchtelingenkinderen

schoolleidersregister2

Het Schoolleidersregister heeft een brochure beschikbaar gesteld voor scholen en hun schoolleiders, waarin praktijkvoorbeelden en tips staan over hoe er goed omgegaan kan worden met vluchtelingenkinderen en hun ouders op scholen.

Lees de brochure


24 aug 2016

Yunus Emre is ‘booming’

ad

‘Yunus Emre is ‘booming’; de school met 1200 leerlingen heeft al vier verschillende vestigingen, verdeeld over Schilderswijk en Transvaal én, sinds gisteren, ook in Escamp. Er was plek voor 250 leerlingen, maar er hebben zich 700 aangemeld.’

Lees verder …


15 aug 2016

Islamitische scholen hebben geen last van conflict Erdogan-Gülen

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 15 augustus 2016

De koepelorganisatie van islamitische scholen in Nederland, ISBO, signaleert vooralsnog geen spanningen tussen Turks-Nederlandse ouders en leerlingen.

De zomervakantie kenmerkt zich door de couppoging in Turkije. Met het nieuwe schooljaar voor de deur, wordt van onze leerkrachten gevraagd te letten op eventuele sentimenten tussen de Turks-Nederlandse leerlingen en ouders. Onze scholen zijn open gemeenschappen, de band tussen leerlingen en ouders is gestoeld op de islamitische identiteit, niet op etnische herkomst of politieke voorkeur. Grote gebeurtenissen worden in alle openheid met de leerlingen in de klas besproken en uitgesproken, met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Voor ouders zijn er de koffieochtenden, waar het wereldnieuws in perspectief kan worden geplaatst. Onze leerkrachten kiezen geen partij, in enig conflict, maar wijzen steeds op de vele gezichtspunten en zijn oplossingsgericht.


2 jun 2016

Certificaatuitreikingen cursus ‘Islamitische opvoeding’

cursusopvoeding

Deze week vonden op IBS al Ummah, IBS Hilal en IBS de Tulp de certificaatuitreikingen plaats bij de 7 weken durende cursus ‘Islamitische opvoeding’ door onze collega Asma Claassen. In totaal hebben meer dan 60 ouders de cursus bezocht, maar alleen degenen die minimaal 6 cursusdagen hebben bijgewoond ontvingen het felbegeerde certificaat.

Tijdens de opvoedcursus kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

De verantwoordelijkheid voor opvoeding in het geloof
De verantwoordelijkheid voor ethische opvoeding (gedrag)
De verantwoordelijkheid voor lichamelijke opvoeding
De verantwoordelijkheid voor intellectuele opvoeding
De verantwoordelijkheid voor sociaal-emotionele opvoeding
De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvoeding
De verantwoordelijkheid voor seksuele opvoeding

Op alle scholen werd de cursus als zeer waardevol ervaren. Er kwamen zelfs ouders van buiten de school om de cursus te volgen.
Mocht u als school geïnteresseerd zijn in de cursus, dan kunt u voor een offerte een mailtje sturen naar: a.claassen@deisbo.nl


12 mei 2016

Pleidooi voor meer inzicht in onderwijskwaliteit

onderwijsraad2

‘De onderwijsraad pleit voor het breder opvatten, inzichtelijk maken en verantwoorden van onderwijskwaliteit. Dit staat in het advies De volle breedte van onderwijskwaliteit. Het advies is geschreven op verzoek van de Eerste Kamer.’

Lees meer …


5 mei 2016

Akkoord CAO primair onderwijs

poraad

‘Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben woensdag 27 april een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten.’

Lees verder …

Lees het akkoord


27 apr 2016

Twee morgens opvang per week voor peuters

volkskrant

‘De gemeenten gaan werk maken van peuteropvang. Ouders die hun jonge kinderen nu nog thuis houden, krijgen van de gemeente twee ochtenden een plek aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. De overheid vindt het goed voor de ontwikkeling van peuters als zij al jong met leeftijdgenootjes optrekken.’

Lees meer …


21 apr 2016

Lerarenbeurs

lerarenbeurs

Vanaf 1 april 2016 kunnen alle leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers in het primair en voortgezet onderwijs een Lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding te volgen. De leraar komt jaarlijks in aanmerking voor €7000 subsidie om collegegeld te betalen, en €700 voor studie- en reiskosten. De subsidie voor private opleidingen wordt verhoogd van €3500 naar €7000, zodat de leraar makkelijker kan kiezen tussen een publieke en een private onderwijsinstelling. Bovendien is het aantal uren studieverlof verhoogd van 4 uur per week naar 6 uur per week voor VO en 8 uur per week voor PO.

De school kan subsidie aanvragen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

De Lerarenbeurs kan van 1 april tot 1 juli 2016 worden aangevraagd via de website van DUO.


2 apr 2016

Poging tot brandstichting IBS Elif Heemskerk

dichtbij

‘De brandweer heeft vrijdagavond een beginnende brand geblust bij Islamitische basisschool Elif aan de De Visserstraat in Heemskerk. Een oplettende omwonende voorkwam erger, door het vuur met een emmer water te lijf te gaan.’

Lees meer …


31 mrt 2016

‘Islamitisch kind beter af op islamitische school’

nrc1

Verschillende onderzoeken van prof. dr. Jaap Dronkers naar integratie en onderwijskwaliteit zijn voor Coen Teulings aanleiding geworden om het islamitisch onderwijs en de islamitische stromingen in Nederland, in een column in het NRC, te vergelijken met de katholieke zuil uit Nederlands verleden. Frappante overeenkomsten brengen hem, instemmend met Dronkers, tot de conclusie dat onderwijs dat aansluit op de religieuze en culturele achtergronden van de leerlingen, uiteindelijk een betere onderwijskwaliteit tot gevolg heeft.

Lees de column …


23 mrt 2016

ISBO verbijsterd door aanslagen Brussel

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 22 maart 2016

De ISBO en alle aangesloten scholen hebben met verbijstering kennis genomen van de vreselijke aanslag in Brussel. Wij veroordelen deze aanslag op alle fronten. Allereerst gaat onze oprechte deelneming uit naar de familieleden en nabestaanden van de slachtoffers en wij wensen hen veel kracht en geduld toe. Wij denken aan hen in onze gebeden.

Onder de leerkrachten heerst een gevoel van verslagenheid. Voor onze leerlingen is dit opnieuw heftig nieuws. Onze godsdienstleerkrachten vervullen zeker nu een sleutelrol bij de verwerking van deze droevige gebeurtenissen. Zij gaan de klassen in en spreken met de leerlingen over de aanslagen. De boodschap die wij de kinderen meegeven is dat deze aanslag in strijd is met alle islamitische normen en waarden. Wij leren de kinderen om genade, vergeving en geduld als uitgangspunt te nemen. De groepsleerkrachten bieden de leerlingen steun en leren hen om te gaan met de angstgevoelens.

Wij merken dat de ouders behoefte hebben om over de aanslag te praten. De koffieochtend stelt hen in de gelegenheid om uit te vinden hoe wij op scholen omgaan met deze droeve en traumatische gebeurtenis. Wij vragen hen om juist ook thuis over de aanslag te praten, zodat de kinderen het goed kunnen verwerken.

Wij roepen de medewerkers, leerlingen en ouders van de islamitische scholen op om kalm en beheerst te blijven. Door met elkaar in gesprek te gaan, op basis van wederzijds respect en vertrouwen, zullen we ook deze rampzalige gebeurtenis te boven komen.

Y. Altuntaş, directeur ISBO


23 mrt 2016

Bazaar IBS Bedir Uden

bazaar

Op zaterdag 9 april organiseert islamitische basisschool Bedir van 12:00 uur tot 18:00 uur een Bazaar.  Iedereen is van harte welkom om deze Bazaar te bezoeken. Er zullen veel activiteiten zijn: Henna, schminken, verschillende soorten workshops, optredens van de Bedir club, modeshow, verkoop van handgemaakte spullen door Bedir leerlingen, verkoop van allerlei spullen, kinderrommelmarkt en natuurlijk eten en drinken!


6 mrt 2016

Tientallen aanvragen islamitische scholen afgewezen

stoelen

Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat tientallen aanvragen voor het stichten van islamitische scholen, waarvan acht in Den Haag, de afgelopen jaren zijn afgewezen. De ISBO vindt dat islamitische schoolbesturen geen eerlijke kans krijgen.

Lees meer …


17 feb 2016

Overlijden leerling IBS Elif Heemskerk

De ISBO betoont haar oprechte deelneming aan de familie, het personeel van de school, vrienden en klasgenoten van Zakaria, een leerling uit groep 6 van de islamitische basisschool Elif in Heemskerk. Zakaria is op zaterdag 13 februari 2016 overleden en is op woensdag 17 februari 2016 begraven.

Bijgaand een gedicht dat geschreven werd door een voorleesouder van de school.