13 mei 2018

Bestuursbureau

zielhorsterweggroot

Het pand aan de Zielhorsterweg 83 te Amersfoort.

De ISBO beschikt over een Bureau in Amersfoort met een bezetting van negen medewerkers. Het Bureau fungeert als landelijke service-instituut. Vanuit de ISBO in Amersfoort worden allerlei vormen van belangenbehartiging en dienstverlening aangeboden.
Meer informatie over de diensten die door de ISBO worden aangeboden, vindt u op de pagina  ‘Diensten‘.

bestuursbureau-bmp-3


8 okt 2017

De ISBO

De Islamitische Schoolbesturen organisatie, ISBO, verenigt scholen op islamitische grondslag en is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van de scholen. Bij de ISBO zijn op dit moment 42 van de 52 totaal islamitische scholen aangesloten, ressorterend onder 21 schoolbesturen, waarvan er 17 als bevoegd gezag van de scholen lid zijn van de ISBO.

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de organisatie van het islamitisch onderwijs in Nederland.
Schematische weergave van de organisatie van het islamitisch onderwijs in Nederland

De scholen maken gebruik van verschillende diensten van de ISBO, waaronder juridische dienstverlening, ondersteuning op het gebied van de identiteit, cultuureducatie en projecten als KIO: Een kwaliteitsverbetering traject.

Tenslotte ontwikkelt de ISBO ook materiaal op het gebied van godsdienst, identiteit en cultuureducatie en geeft zij dit in eigen beheer uit.


28 jan 2015

Bestuur

Het bestuur van de vereniging ISBO wordt gevormd door afgevaardigden van de leden en bestaat uit bestuurders van het bevoegde gezag van de aangesloten scholen. Het bestuur is belast met de vaststelling en toetsing van het beleid van de vereniging. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de ISBO wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt de hoogte van de contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar vastgesteld.

De samenstelling van het ISBO-bestuur:

20160109-bestuur