22 jun 2012

Cursus Docentschap in het islamitisch onderwijs

docentschap-in-het-islamitisch-onderwijs

Het onderwijs op islamitische grondslag heeft een geheel eigen aard. Om die reden heeft de ISBO in samenwerking met de Hogeschool InHolland de cursus Docentschap in het islamitisch onderwijs opgezet.

De post-HBO cursus duurt een half jaar, met wekelijks één lesdag, en leidt op tot het specialisme Docentschap in het islamitisch onderwijs. Studenten die in het bezit zjin van een PABO-diploma of een lerarenopleiding hebben afgerond, leren in deze cursus de uitgangspunten van de
islamitische school. Van leerkrachten op een school voor onderwijs op islamitische grondslag wordt door schoolbesturen en directies veel verwacht. Leerkrachten moeten kennis hebben van de islam en de specifieke cultuur van de leerlingen.

Meer informatie over deze cursus leest u hier.