29 apr 2018

ISLAM BELONINGSSTICKERS DEEL 2

isbo-2

Alhamdullilah, onze nieuwe stickers zijn uit!

Deel 2 van de serie ‘Lang Leve Islam’.
30 vellen met 20 plaatjes rondom bekende islamitische thema’s en verhalen uit de gelijknamige methode voor de kleuters.De stickers zijn uiteraard ook geschikt voor de andere groepen.

Bestel ze nu, dan heeft u ze in sja Allah voor de Ramadan nog in huis!

Prijs: € 7,50 per pakje (excl. BTW)
Per pakket van 10 pakjes: €70

ISBN: 978-94-92220-30-1

Zie ook deel 1


30 okt 2017

‘Bewust op reis’ is een godsdienstmethode voor echte denkers!

werkboek-bewust-op-reis-rand‘Bewust op reis’ is een godsdienstmethode voor echte denkers! Worden wie je bent door te denken en te reflecteren

Door middel van verhalen, gedichten, krantenartikelen en anashid kom je in aanraking met dagelijkse onderwerpen. Je leert na te denken en te reflecteren vanuit de islamitische bronnen. Leerlingen zoeken o.a. antwoord op de volgende vragen; Hoe bereid je je voor om in de toekomst succes te boeken en in het hiernamaals het paradijs te verdienen? Wie ben ik? Wat betekent het om moslim te zijn? Hoe moet ik de islam verspreiden? Met wie kan ik in mijn leven op pad gaan? Wat kan ik doen als ik te maken heb met tegenspoed? Hoe kan ik mijn identiteit in het VO behouden? Wat betekent de dood voor mij? Aantrekkelijk geïllustreerd en boordevol verwijzingen naar de Qur’an en hadith. Prijs: €8 excl. btw
ISBN 978-94-92220-28-8

U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

26 okt 2017

Nieuwe methode ‘Lang Leve Islam! Maxi-methode voor mini-moslims’ uit

langleveislamrandDeze prachtig geïllustreerde methode omvat twee lerarenhandleidingen: een voor de oudste peuters en de instroomgroep en een deel voor de (oudste) kleuters. Ieder deel omvat 20 lessen met betrekking tot de volgende thema’s: De Profeet (v.z.m.h.), `Aqieda (geloofsleer), Salaat (het gebed), de Hadj (bedevaart), Achlaaq (goed gedrag), profeten, sahaba (metgezellen van de Profeet (v.z.m.h.)) en de islamitische kalender.

Bij de methode is een USB-stick verkrijgbaar met daarop de bij de methode behorende praatplaten. Deze kunnen geprojecteerd worden op het smartboard en, indien gewenst, uitgeprint worden om tijdens het zelfstandig werken mee verder te gaan aan de verteltafel.

Alle lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructiemodel. De methode maakt gebruik van werkvormen die passen bij het jonge kind: verhalen, liedjes, spelletjes, toneelstukjes en poppenkastspel. Er wordt gestreefd naar een integratie van de godsdienstlessen in het reguliere programma. In de handleiding staan vele tips om dit te kunnen realiseren. Een Powerpoint presentatie m.b.t. de methode kunt u vinden in deze link.
ISBN dl1 978-94-92220-26-4
ISBN dl2 978-94-92220-27-1

De methode is compleet verkrijgbaar voor €50 excl. btw

Het is ook mogelijk de onderdelen los te bestellen:
LLI Deel 1: €20 excl. btw
LLI Deel 2: €20 excl. btw

USB-stick met de praatplaten: €10 excl. btw

U kunt hier het boek bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

25 apr 2017

ISLAM BELONINGSSTICKERS DEEL 1

de-isbo-voorbeeld1

NIEUW! Nu te verkrijgen bij de ISBO:

BELONINGSSTICKERS

30 vel in een pakje met op ieder vel 20 stickers met een herkenbaar islamitisch thema, geïllustreerd door Saskia Knobben.

De stickers zijn ontwikkeld bij de nieuwe godsdienstmethode voor peuters en kleuters ‘Lang Leve Islam – maxi methode voor mini moslims!’ die naar verwachting in het schooljaar 2017-2018 op de markt zal komen. De stickers zijn een miniatuur van de bij de methode behorende praatplaten.
ISBN 978-94-92220-25-7

Prijs: € 7,50 excl. btw per pakje
Per pakket van 10 pakjes: €70 excl. btw


5 feb 2017

IK-Toetsboek

iktoets

Prijs € 8,- excl. btw

De IK-toets is een toets die ontworpen is als een evaluatie-instrument om te beoordelen of de leerlingen eind groep 8 de einddoelen van het islamitisch godsdienstonderwijs hebben behaald. De toets is gebaseerd op de verkregen kennis binnen de volgende domeinen: Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste Hizb van de Qur’an en de belangrijkste Doe`a’s), Achlaaq, Verantwoordelijkheidsgevoel, Oemmah-besef, Respect en liefde voor ouderen en jongeren en het kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. De IK-Toets is ontwikkeld door de godsdienstleerkrachten van de SIMON-scholen onder redactie van de heer Bahaeddin Budak. In de IK-toets-map zijn 6 verschillende toetsen opgenomen, waaruit u jaarlijks willekeurig een keuze kunt maken.
U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

30 nov 2015

Ramadan boekje

cover-ramadan-werkboekje-herdruk-kl

Prijs € 4,- excl. btw

Kleurig werkboekje over de belangrijkste maand van het islamitische jaar. Korte hoofdstukjes over waarom de maand Ramadan zo belangrijk is voor moslims, over vasten en de Laylatoel Qadr. Het boekje is verrijkt met tien uitdagende opdrachten voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 4-6).
U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

9 nov 2015

Godsdienstmethode volledig klaar en beschikbaar

cover-handleiding-deel-1-gr3De godsdienstmethode die door basisschool Al Amana in samenwerking met de ISBO is ontwikkeld, is volledig klaar. De methode bestaat uit het onderdeel Kernthema’s (De Profeet, Aqieda, Salaat, Ramadan en Hadj) en het onderdeel Extra thema’s (Profeten, Achlaaq, Sahaba en de Islamitische Kalender). Voor elk onderdeel is er voor de zes leerjaren van groep 3 t/m groep 8 zowel een lerarenhandleiding, alsmede een werkboek voor de leerlingen ontwikkeld. Daarmee zijn er voor elk leerjaar vier boeken beschikbaar, twee handleidingen en twee werkboeken. De werkboeken kosten per stuk € 12,50 excl. btw. De lerarenhandleidingen kosten per stuk € 25,00 excl. btw.

Bestellingen van de werkboeken en beide lerarenhandleidingen kunnen worden doorgegeven via info@deisbo.nl.

lees de rest van het artikel >>


9 nov 2015

Methode Slachtoffer- en Delictpreventie

Slachtofferpreventie.inddAls een kindje net geboren is staan de ouders hoopvol boven de wieg gebogen en wensen ze zich een goede toekomst voor hun pasgeborene. Als de kleine begint te spelen worden meestal de eerste speculaties gedaan over de carrière van het kind. Architect, dokter, leerkracht… Ouders gaan uit van het beste voor hun kind. Ze zorgen ervoor dat hun kind naar een goede school gaat en steunen waar hen mogelijk, zodat hun kind zich optimaal kan ontwikkelen. Naast leren lezen, rekenen enzovoort, leren kinderen ook door te spelen en van de omgang met anderen.
De methode Slachtofferpreventie bestaat uit 2 lessen per groep (van groep 1-8). De 10 lessen van de methode Delictpreventie zijn bedoeld voor groep 7 en 8.
ISBN 978-90-81808-01-9 (slachtoffer)
ISBN 978-90-81808-00-2 (delict)
lees de rest van het artikel >>


3 nov 2015

Ik ben een moslim

ik-ben-een-moslim

Prijs € 6,- excl. btw

Dit 53 pagina’s tellende kleurrijke werkboek is een echte aanrader voor elk moslimkind. Alle basisprincipes van de islam (de zes geloofspunten, identiteit van een moslim, dankbaarheid, gehoorzaamheid aan Allah, halal en haram, de vijf zuilen, de woedoe en de islamitische feesten) worden er op voor kinderen aantrekkelijke wijze in besproken. Boordevol liedjes, versjes, spelletjes en leuke opdrachten.

Geschikt voor groep 4 en 5.

U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

23 sep 2015

Op zoek naar jezelf!

opzoeknaarjezelf
Prijs € 8,- excl. btw

Wat betekent het om moslim te zijn?
Hoe moet ik me als moslim gedragen ten opzichte van Allah en Zijn Profeet (v.z.m.h.), ten opzichte van mijn leerkrachten, ouders, vrienden, buren en mijn leefomgeving?
Dit werkboekje daagt de kinderen uit een antwoord te vinden op al deze vragen. Aantrekkelijk geïllustreerd en boordevol verwijzingen naar de Qur’an en hadith.

Geschikt voor groep 7/8 en de brugklas VO.

U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

15 sep 2015

Offerweekboekje

Offerfeest werkboekje 2014.indd

Prijs € 4,- excl. btw

Geïllustreerd werkboekje over de periode van de bedevaart naar Mekka en alle verhalen die daarbij horen. Het boekje bevat nu 20 pagina’s met niet alleen informatie over het offeren tijdens de offerweek, maar ook alle Hadj-onderdelen worden uitgelegd. Het werkboekje bevat veel en aantrekkelijk illustratiemateriaal, uitdagende opdrachten en spelletjes voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 4-6).
U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)


23 mrt 2015

Methode seksuele vorming ‘Help ik word volwassen!’

Seksuele voorlichting Meisjes werkboekje v2.inddComplete methode seksuele vorming ‘Help, ik word volwassen!’

Het is de eerste methode seksuele vorming die volledig vanuit islamitisch perspectief is opgesteld. Zij is gericht op de moslimjongeren in de Nederlandse samenleving en is voorzien van de sinds december 2012 verplichte kerndoelen seksuele diversiteit.
De methode is ontwikkeld door de ISBO in opdracht van Islamitische basisschool El Wahda in Heerlen. Zij bestaat uit 2 aparte werkboeken voor jongens en meisjes, die tevens als bronnenboek dienen. Er is geen lerarenhandleiding in de methode opgenomen. Alle leerstof en opdrachten zijn zo duidelijk in de methode opgenomen dat een leerkrachtenhandleiding niet nodig is.
Het is mogelijk om een implementatietraject bij de methode aan te vragen. Deze bestaat doorgaans uit een voorlichting aan ouders en een aan de leerkrachten. Ook is het mogelijk om de lessen vanuit de ISBO te laten geven. Voor een offerte kunt u terecht bij a.claassen@deisbo.nl.

Doelgroep: bovenbouw PO en onderbouw VO

Prijs: €12,50 excl. btw (per werkboek)

U kunt hier het werkboek bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

5 feb 2015

Prentenboek Doe’a

Prentenboek doea's omslag.inddDit prachtige, door kinderen van de Al Amanah-school zelf geïllustreerde, doeaboekje leert de kinderen door middel van een leuk verhaaltje alle doea’s bij de dagelijkse dingen die we doen. Zo raken de kinderen spelenderwijze vertrouwd met de soennah van onze Profeet (v.z.m.h.).
Prijs: €6 excl. btw

U kunt hier het boek bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

23 jan 2015

Godsdienstmethode ‘Al Amana’

6Het eerste deel van de nieuwe godsdienstmethode ‘Al Amana’:

Een doorlopende leerlijn voor de groepen 3-8 van het basisonderwijs. Ook zeer geschikt voor gebruik in moskeeën of voor thuisonderwijs.
Deel 1 bevat de kernthema’s ‘De Profeet (v.z.m.h.)’, ‘Aqieda-geloofsleer’, ‘de Salaat- het gebed’, ‘Ramadan’ en ‘Hadj – de bedevaart’.

Deel 2 bevat de aanvullende thema’s: ‘Islamitische kalender’, ‘profeten’, akhlaaq – goed gedrag’ en ‘Sahaba – metgezellen’.

De volledige methode bestaat uit een lerarenhandleiding, werkboekjes, een groot spandoek bij ieder thema en verschillende beloningskaarten.
Deze zijn naar verwachting medio maart 2015 verkrijgbaar.
ISBN nummers Al Amana

Prijs per werkboek: €12,50 excl. btw

De ISBO biedt ook de mogelijkheid aan om een implementatiecursus voor deze methode te volgen in uw organsiatie. U kunt dat bij uw bestelling aangeven.

Klik hier om de methode hier bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet uw naam en adres te vermelden)

13 jul 2013

Werkboek Cultuureducatie.

werkboek2

Prijs € 100,- excl. btw

Prachtig geïllustreerd werkboek met allerlei handvatten voor de leerkracht voor het geven van lessen cultuureducatie conform de islamitische principes.
Inclusief 2 DVD’s met presentaties van de eindproducten en uitvoering door de kinderen.

U kunt hier de reeks bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

12 jul 2013

Mijn aglaaq en mijn lichaam

Prijs € 7,- excl. btw

Een werkboek om jezelf beter te leren kennen. Begrippen als verantwoordelijkheid voor je eigen lichaam, spreken en handelen en de waarde van de intentie worden op het niveau van het basisschoolkind en door middel van verhaaltjes uitgelegd. Uiteraard weer met mooie plaatjes en leuke opdrachten. Met name geschikt voor de bovenbouw (groep 6-8).
ISBN 978-90-82345-30-8 (meisjes)
ISBN 978-90-82345-31-5 (jongens)

U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

11 jul 2013

Mijn Imaan

mijn-imaan

Prijs € 5,- excl. btw

Werkboekje over de zes geloofspunten van de islam. Waar geloven moslims eigenlijk in? Hoe ga je daarmee om in je dagelijks leven? Ook in dit werkboekje naast alle informatie ook weer veel verhalen,  spelletjes en opdrachten.

Geschikt voor groep 5 en 6.

U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

6 jul 2013

Liedjes CD Juf Amal

jufamalcdrandJuf Amal zingt op haar eigen wijze, begeleid met gitaar, 13 prachtige kinderliedjes over allerlei dingen die belangrijk zijn in het leven van moslimkinderen, vanuit hun eigen belevingswereld. Van de opbrengst is 50 eurocent bestemd voor www.planteenolijfboom.nl.
Prijs €7,- excl. btw

U kunt hier de CD bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van de CD en het aantal)

20 dec 2011

Evolutietheorie en islamitisch onderwijs

cover-evolutietheorie2Hoe gaan islamitische scholen om met de evolutietheorie?
In dit boek worden verschillende posities ten opzichte ervan, vanuit het islamitische verleden en heden beschreven. Het onderzoek naar evolutietheorie onder de islamitische scholen is voorzien van handige tips en adviezen.

Leo van der Meij is op dit onderwerp afgestudeerd als Religiewetenschapper en is zelf ook werkzaam in het onderwijs.

Prijs: €16 incl. btw

U kunt het boek hier bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet uw naam en adres te vermelden)