15 aug 2016

Islamitische scholen hebben geen last van conflict Erdogan-Gülen

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 15 augustus 2016

De koepelorganisatie van islamitische scholen in Nederland, ISBO, signaleert vooralsnog geen spanningen tussen Turks-Nederlandse ouders en leerlingen.

De zomervakantie kenmerkt zich door de couppoging in Turkije. Met het nieuwe schooljaar voor de deur, wordt van onze leerkrachten gevraagd te letten op eventuele sentimenten tussen de Turks-Nederlandse leerlingen en ouders. Onze scholen zijn open gemeenschappen, de band tussen leerlingen en ouders is gestoeld op de islamitische identiteit, niet op etnische herkomst of politieke voorkeur. Grote gebeurtenissen worden in alle openheid met de leerlingen in de klas besproken en uitgesproken, met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Voor ouders zijn er de koffieochtenden, waar het wereldnieuws in perspectief kan worden geplaatst. Onze leerkrachten kiezen geen partij, in enig conflict, maar wijzen steeds op de vele gezichtspunten en zijn oplossingsgericht.


23 mrt 2016

ISBO verbijsterd door aanslagen Brussel

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 22 maart 2016

De ISBO en alle aangesloten scholen hebben met verbijstering kennis genomen van de vreselijke aanslag in Brussel. Wij veroordelen deze aanslag op alle fronten. Allereerst gaat onze oprechte deelneming uit naar de familieleden en nabestaanden van de slachtoffers en wij wensen hen veel kracht en geduld toe. Wij denken aan hen in onze gebeden.

Onder de leerkrachten heerst een gevoel van verslagenheid. Voor onze leerlingen is dit opnieuw heftig nieuws. Onze godsdienstleerkrachten vervullen zeker nu een sleutelrol bij de verwerking van deze droevige gebeurtenissen. Zij gaan de klassen in en spreken met de leerlingen over de aanslagen. De boodschap die wij de kinderen meegeven is dat deze aanslag in strijd is met alle islamitische normen en waarden. Wij leren de kinderen om genade, vergeving en geduld als uitgangspunt te nemen. De groepsleerkrachten bieden de leerlingen steun en leren hen om te gaan met de angstgevoelens.

Wij merken dat de ouders behoefte hebben om over de aanslag te praten. De koffieochtend stelt hen in de gelegenheid om uit te vinden hoe wij op scholen omgaan met deze droeve en traumatische gebeurtenis. Wij vragen hen om juist ook thuis over de aanslag te praten, zodat de kinderen het goed kunnen verwerken.

Wij roepen de medewerkers, leerlingen en ouders van de islamitische scholen op om kalm en beheerst te blijven. Door met elkaar in gesprek te gaan, op basis van wederzijds respect en vertrouwen, zullen we ook deze rampzalige gebeurtenis te boven komen.

Y. Altuntaş, directeur ISBO


8 jan 2015

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie veroordeelt aanslag Parijs

isbo-small

Persbericht

Amersfoort, 8 januari 2015

De islamitische scholen zijn diep geschokt door de verschrikkelijke aanslag in Parijs, waarbij twaalf mensen zijn omgekomen.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familieleden en collega’s van de slachtoffers en wij wensen hen veel sterkte, kracht en geduld toe in deze moeilijke periode.

Wij veroordelen deze aanslag op alle fronten en roepen iedereen op om juist nu toenadering te zoeken. Wij mogen niet toestaan dat deze aanslag onze saamhorigheid schade berokkent.

Wij vragen iedereen om kalm en beheerst te blijven en niet toe te geven aan geweld en escalatie. Laten we met elkaar in gesprek blijven, op basis van wederzijds vertrouwen.

Y. Altuntaş, directeur ISBO


26 mrt 2011

Islamitische scholen scoren steeds beter

nunl 
 
Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, waar dagblad Trouw over bericht.

DEN HAAG - Islamitische basisscholen zijn vaker zwak of zeer zwak in vergelijking met andere basisscholen. Wel presteren de scholen de afgelopen jaren steeds beter.

De meeste basisscholen - 93 procent - presteren voldoende; 6 procent scoort zwak en slechts 1 procent krijgt het predicaat zeer zwak van de onderwijsinspectie.

Bron: http://www.nu.nl/binnenland/2475640/islamitische-basisscholen-scoren-steeds-beter.html

Lees hierover ook in De Volkskrant.


12 feb 2011

El Habib: Samenwerkend aan een sterke basis voor een gezonde integratie

elhabib

Maastricht, 11 februari 2011

Geachte leden van de ISBO en directie,
Wij zijn een islamitische basisschool in Maastricht, genaamd El Habib. Onze school biedt onze leerlingen naast kwalitatief goed onderwijs de mogelijkheid om een sterke basis te vormen tot een gezonde integratie. We verzorgen namelijk onderwijs dat gericht is op het bevorderen van de sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis met de diversiteit in de samenleving. De positieve aandacht van de overheid en media is voor ons een erkenning en een extra motivatie om te blijven werken aan kwaliteit in het onderwijs. Wij willen u graag deelgenoot maken van die aandacht.

‘Omslag in taal’
‘Omslag in taal’ is een initiatief van de Inspectie van het Onderwijs waarbij 10 basisscholen uit het land gekozen zijn die hun taal- en leesonderwijs op een inspirerende manier ingericht en in de praktijk toegepast hebben. In deze multimediale presentatie laat de inspectie de scholen door middel van interviews en filmopnamen zelf aan het woord. Specifieke thema’s die aan bod komen zijn op taalgebied onder meer: lezen, woordenschat, schrijven, leesbeleving en mondelinge communicatie. Het doet ons als basisschool El Habib als een van de uitgekozen scholen, uiteraard deugd om middels ons unieke innovatieve concept een inspiratiebron te zijn voor 7000 basisscholen in het land.
lees de rest van het artikel >>


7 feb 2011

Jaarlezing ISBO en ondertekening Handvest

isbo-logo

PERSBERICHT
Amersfoort, 7 februari 2011

De ISBO houdt haar tweede jaarlezing op woensdag 9 februari a.s. aan de Marnixlaan 362, te Utrecht. Het programma start om 16:00 uur. Het thema van deze jaarlezing is “De weg omhoog”.

Jaarrede
De voorzitter van de ISBO, Ayhan Tonca, zal tijdens de jaarlezing ingaan op de diverse ontwikkelingen binnen het onderwijs op islamitische grondslag en tevens beschrijven hoe de ISBO, samen met alle bij haar aangesloten scholen, de weg omhoog wil bereiken.

Handvest Goed Bestuur
Het jaar 2010 was een moment van constateringen en verbeteringen. Een bewogen jaar met veel veranderingen. De ISBO en het onderwijs op islamitische grondslag willen garant staan voor kwaliteit. Om deze doelstelling te behalen worden er op diverse niveau’s verschillende trajecten uitgezet en uitgevoerd. Eén van deze trajecten is de ontwikkeling en formalisering van het handvest Goed Bestuur. Het handvest is een praktische uitwerking van de code goed bestuur van het Primair Onderwijs welke ter plekke door de leden van de ISBO ondertekend zal worden.

Co-referent prof. dr. P.S. Koningsveld
Prof. Koningsveld zal tijdens de jaarlezing als co-referent ingaan op de ontwikkelingen en de plannen van de ISBO om de weg omhoog te bereiken. Prof. Koningsveld is sinds 2009 emeritus-hoogleraar Godsdienstgeschiedenis van de Islam in West-Europa van de Universiteit Leiden, waar hij de opleiding Islamitische theologie heeft opgericht. Sinds 1 september 2010 is hij tevens verbonden aan het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) van de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.


7 feb 2011

Islamitische basisschool scoort goed bij Cito-toets

Bron: http://fp.dagelijksestandaard.nl/2011/02/islamitische-basisschool-scoort-goed-bij-cito-toets/ , 7 februari 2011

dagelijksestandaard

Nee, even geen Egypte: het ligt er gewoon nog steeds en de piramides staan ook nog. Ander vermeldenswaardig nieuws van eigen bodem is bijvoorbeeld dat een islamitische basisschool in Maastricht uitstekende resultaten behaald voor de Cito-toets (die overigens ineens Eindtoets Basisonderwijs moet heten). Uitgesproken VARA zoekt de school op.

Een islamitische school die volgens de inspectie goed scoort lijkt eerder uitzondering dan regel. Hoe kan het dat deze school goed scoort? Islamitische middelbare scholen scoren slecht vanwege de leerlingen die ze aannemen, die zijn vaak van andere scholen weggestuurd. Daarnaast hebben veel docenten op die scholen niet de juiste onderwijsbevoegdheid. Wellicht dat van deze twee factoren geen sprake is bij de basisschool in Maastricht. Kinderen tot en met twaalf jaar vormen een minder lastige categorie dan pubers en met gekwalificeerd personeel voor het basisonderwijs zijn de grachten te dempen.

Pauw en Witteman / Nieuwsuur / Eenvandaag

Egypte. Wat een verrassing.


4 jun 2010

Het islamitisch onderwijs doet het zo slecht nog niet

parool

Een gebrek aan leerlingen en te weinig kwaliteit kostten het Islamitisch College Amsterdam de kop. Maar over het algemeen gaat het niet slecht met islamitisch onderwijs in Nederland, zeggen deskundigen.

Lees hier het volledige artikel.


23 apr 2010

Balonnen voor vrijheid

balonnen

Scholieren van verschillende middelbare scholen lieten balonnen op met teksten voor vrijheid.
De actie werd georganiseerd door de Interculturele Alliantie en werd ingeluid door TV bekendheid Prem Radakishun.

Om het artikel te lezen, klik hier.


29 mrt 2010

Afname voortijdig schoolverlaten allochtone meisjes

Staatssecretaris Van Bijsterveldt meldt dat onder allochtone meisjes steeds minder sprake is van voortijdig schoolverlaten. Onderzoeksbureau E-Quality heeft in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de schoolloopbanen van meisjes uit etnische minderheidsgroepen. De bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport “Meisjes en voortijdig schoolverlaten”.
In het schooljaar 2008-2009 zijn in het VO en MBO ongeveer 5500 meisjes afkomstig uit etnische minderheidsgroepen. Het landelijk percentage voortijdig schooluitval is 3,2%. Het percentage schoolverlaters onder meisjes uit etnische minderheden is 3,8%, terwijl van de autochtone meisjes 2,3% uitvalt. Voor jongens gelden andere cijfers: van de autochtone jongens valt 3,2% uit, terwijl van de jongens uit etnische minderheidsgroepen 6,1% voortijdig de school verlaat.
Goed nieuws dus: het percentage schoolverlaters onder meisjes afkomstig uit etnische minderheden daalt daarmee van 5,0% in schooljaar 2005-2006 naar 3,8% in schooljaar 2008-2009. Ze doen het bovendien steeds beter op school.


26 feb 2010

Ontwikkelingen leerlingenvervoer

Het is een feit dat scholen op islamitische grondslag geen wijkscholen zijn maar regio scholen. Dit gegeven zorgt ervoor dat ouders deels verhinderd worden om te kiezen voor een dergelijke school. De keus voor een school op islamitische grondslag van ouders op meer dan 3 km afstand hangt samen met eigen vervoer of met georganiseerde vervoer.  Een gedeelte van het bestaansrecht van de scholen hangt dan ook nauw samen met het leerlingenvervoer.
lees de rest van het artikel >>


13 feb 2010

Bilalschool steunt slachtoffers ramp in Haïti

bilal

Inzamelingen voor het door een aardbeving getroffen Haïti zijn nog in volle gang. Veel scholen in Amersfoort en omgeving zetten projecten op, waarmee geld wordt verdiend voor de slachtoffers van de ramp. Ook de leerlingen van de islamitische Bilalschool ondernamen actie. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 hebben samen met ouders en leerkrachten plannen bedacht. Ze haalden lege flessen op, schepten sneeuw, pasten op en deden kleine klusjes. In totaal verdienden de kinderen ruim 2000 euro voor Haïti in anderhalve week tijd.


26 jan 2010

ISBO: minder zwakke islamitische scholen

nd

AMSTERDAM - In 2012 moeten er in Nederland geen zeer zwakke islamitische scholen meer zijn. Bovendien moet het aantal scholen op islamitische grondslag met het predicaat zwak zijn afgenomen tot maximaal een of twee.

lees de rest van het artikel >>


20 jan 2010

Wet tegen segregatie in onderwijs

UTRECHT - De PvdA in de Tweede Kamer wil gemeenten meer mogelijkheden geven om kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders bij elkaar op de basisschool te krijgen. De Kamerfractie gaat staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) woensdag vragen hiertoe een wet te maken, om zo segregatie in het onderwijs tegen te gaan.
In de huidige praktijk schrijven hoogopgeleide ouders hun kind vaak al heel jong in op een gewilde school, waardoor zo’n school lastiger toegankelijk wordt voor (laagopgeleide) ouders die hun kind later inschrijven.
 
Kamerlid Margot Kraneveldt: ‘Vrijwilligheid werkt niet, terwijl de segregatie in het onderwijs voortschrijdt. Wij stellen voor dat gemeenten moeten kunnen bepalen dat alle kinderen op dezelfde leeftijd kunnen worden ingeschreven; dus niet het ene kind vlak na de geboorte, en het andere kind net voor de 4de verjaardag. Als een paar schoolbesturen dwarsliggen, krijgt de gemeente, als het aan ons ligt, de mogelijkheid het toch in te voeren.’
 
Gemeenten moeten ook de mogelijkheid krijgen scholen te laten werken met twee wachtlijsten, een voor leerlingen met hoogopgeleide en een voor leerlingen van laagopgeleide ouders. Het voorstel komt op verzoek van de Utrechtse onderwijswethouder Rinda den Besten (PvdA). Haar lukte het niet een vast moment in Utrecht in te voeren voor aanmelding, wegens enkele onwillige schoolbesturen.

Bron: Volkskrant, 19 januari 2010


31 dec 2009

Yusuf Altuntas in ‘De decenniumochtend’ Radio 1

Op woensdag 30 december om 11:00 uur was Dhr. Yusuf Altuntas (directeur ISBO) te gast in ‘De decenniumochtend’ op Radio 1.

Om deze uitzending te beluisteren, klikt u op de onderstaande link:

radio1


21 dec 2009

‘ISBO royeerde As Siddieq’

Het Parool, 17 december 2009

AMSTERDAM - De koepelorganisatie van islamitische scholen ISBO heeft de Amsterdamse scholengroep As Siddieq geroyeerd. Dat zei directeur Yusuf Altuntas donderdag. As Siddieq liet woensdag nog weten zelf het lidmaatschap te hebben opgezegd.

De ISBO heeft de directie van As Siddieq al in november laten weten dat zij geroyeerd werd, aldus Altuntas. Reden was dat die zich niet zou houden aan de code goed bestuur. Dat betekent dat het bestuur niet open, transparant of democratisch gekozen was. (ANP)


21 dec 2009

Yusuf Altuntas in ‘Dit is de dag’ Radio 1

Het radioprogramma ‘Dit is de dag’ sprak op 17 december met Dhr. Yusuf Altuntas (directeur ISBO).

Om deze uitzending te beluisteren klik dan op de volgende link:

radio1


21 dec 2009

‘Haal kind van As Siddieq-school’

assidieq3

Het Parool, 19 december 2009

AMSTERDAM - Ouders moeten aandringen op een nieuw bestuur van de As Siddieqschool dat meewerkt aan de integratie van leerlingen. Maar kinderen van de school halen is nog beter. Dat zegt vicevoorzitter Said Bellari van de Islamitische Scholen Bestuurs Organisatie (Isbo) na de breuk met de As Siddieqschool. Deze week meldde het bestuur van de As Siddieqschool dat het het vertrouwen in de Isbo had opgezegd.

Het bestuur van de Isbo had As Siddieq 12 november al geroyeerd. “Het is voor het eerst in twintig jaar dat zoiets gebeurt,” zegt Bellari. Volgens hem had As Siddieq ‘de code goed bestuur’ geschonden. Daarin staat dat het bestuur goed moet zijn en een afspiegeling moet vormen van de ouders. “Ze willen alleen orthodoxe bestuursleden die Nederland als een vijandige samenleving zien.”

In het bestuur maakten vader en zoon Shershaby jaren de dienst uit. Wethouder Lodewijk Asscher drong lang aan op het vertrek van op zijn minst voorzitter Shershaby sr.

Begin deze maand kwam er een nieuw bestuur, waar de Sherbaby’s niet in zaten. Maar volgens Bellari is niets wezenlijks veranderd en heeft bestuurslid Farid Zaari er enkele geestverwanten bij gezocht. “Ouders moeten weten dat dit bestuur hetzelfde is als het oude bestuur.” De problemen met de As Siddieqschool bestaan al veel langer. Bellari steekt de hand ook in eigen boezem. “We hebben dit probleem ook zelf veroorzaakt, door niet op te treden. Maar het is nu tijd om door te pakken.”

De Isbo wil dat islamitische scholen kinderen afleveren die midden in de samenleving staan en vloeiend Nederlands spreken, ‘Jip- en Janneketaal als het moet’. “Het moet ook duidelijk zijn dat islamitische scholen geen gevaar vormen voor de samenleving, net als katholieke, protestantse of joodse scholen. We zijn beducht voor scholen die afzondering zoeken.” Daarbij wil de Isbo de steun van de overheid. “We roepen staatssecretaris Sharon Dijksma, wethouder Lodewijk Asscher en de hele samenleving op aan de kant vande Isbo te staan. We hebben een heel moeilijke stap gezet, maar die zullen we blijven verdedigen.”

De ouders moeten ook een keuze maken, zegt Bellari, in het dagelijks leven psychiater. “Ouders moeten bij zichzelf te rade gaan of ze hun kinderen naar deze school willen sturen. Kinderen daar weghalen is de beste oplossing. Of ouders zouden moeten protesteren tegen het bestuur en dat via de medezeggenschapsraad en de ouderraad bekend moeten maken.” Hij roept de Primair Onderwijsraad op As Siddieq niet als lid te aanvaarden. “Dan voldoen ze niet aan een voorwaarde voor bekostiging.” Dat kan er volgens Bellari toe leiden dat de school geen geld meer van de overheid krijgt. (ADDIE SCHULTE)


30 sep 2009

Islamitische basisscholen starten met Lekker fit!

persbericht

Kick off dinsdag 6 oktober a.s. met  Circus Rotje Knor en Paul Rosenmüller   lees de rest van het artikel >>


10 jun 2009

OUTLANDISH op bezoek bij basisschool Ababil in Schiedam!

Persbericht 10 juni 2009

 

 

Morgen (donderdag 11 juni as) legt de wereldberoemde band Outlandish (bekend van nummer 1 hit Aisha) een bliksembezoek af aan de islamitische basisschool Ababil in Schiedam. Tussen 12.00 en 13.00 uur zal de band eerst een rondleiding krijgen op de school, waarna er een kort optreden volgt. Later op de avond zal Outlandish een optreden geven in theater Zuidplein in Rotterdam.