28 jan 2015

Programma Lekker Fit vernieuwd

lekkerfit

Lekker Fit is een lesmethode voor groep 1 t/m 8 op de basisschool en heeft een preventief doel. Kinderen leren alles over gezond eten en bewegen en ze worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij maken. De lesmethode is onlangs volledig herzien en bevat een vernieuwde, afwisselende inhoud.
De herziening heeft tot gevolg gehad dat er nu minder tekst is en meer actieve opdrachten om de leerlingen meer te laten ervaren.