13 mei 2018

Cultuureducatie

schoolart01

De ISBO acht het van groot belang dat cultuureducatie een plaats heeft binnen het islamitisch onderwijs, omdat deze vorm van educatie op artistieke en inspirerende wijze betekenis geeft aan het leren.

Cultuureducatie
De lespakketten die vanuit de ISBO worden aangeboden zijn ontstaan vanuit een samenwerking tussen de As-Soeffahschool, de ISBO en Salomea Saïda Franken. Cultuureducatie binnen het islamitisch onderwijs wordt aangeboden onder de naam ‘Schoolart’. De verzorging van de projectleiding en de uitvoer van de cultuureducatie gaan met ondersteuning vanuit de ISBO.

Schoolart
Met Schoolart brengt de ISBO een educatief programma voor kunst- en expressieonderwijs op islamitische basisscholen. Met respect voor de wensen en de levensbeschouwing van iedere school. Het programma biedt elementen om uniek expressieonderwijs structureel in het onderwijs te verankeren. Met behulp van workshops worden uitdagende onderdelen van ‘Schoolart’ op de desbetreffende school geïmplementeerd.

Met Schoolart maken de kinderen binnen het islamitisch onderwijs kennis met kunst en cultuur volgens de islamitische kaders. De kunsten omvatten zaken zoals :
•          Beeldende kunst
•          Schrijven / tekenen
•          Dans
•          Theater
•          Film

Ook op uw school?
De cultuureducatielessen die vanuit de ISBO aangeboden worden lopen uiteen van de basispakketten tot maatwerk. De diverse pakketten van cultuureducatie worden hier verder beschreven.  Kijkt u gerust de pakketten door en wanneer u geïnteresseerd bent in het afnemen van één van de pakketten of wanneer u meer informatie wilt, dan kunt u een email sturen naar info@deisbo.nl of u kunt bellen met de ISBO (tel. nr. 033 4546766).

Het is ook mogelijk om het werkboek cultuureducatie te bestellen.