17 aug 2012

Dienstverlening identiteit

diensten-isbo

De ISBO biedt de scholen advies en ondersteuning op het gebied van de identiteit.

Daarbij kunt u denken aan:
- Advies bij het schrijven van uw islamitisch pedagogisch-didactisch concept
- Nascholing van uw personeel op het gebied van islam en identiteit
- Ondersteuning van de (godsdienst-)leerkrachten bij het implementeren van de godsdienstmethode
- Het afstemmen van de godsdienstlessen op de taal- of wereldoriëntatielessen
- Het opzetten van schoolbrede identiteitsgerelateerde projecten
- Het opzetten van een landelijk netwerk van godsdienstleerkrachten met als doel het uitwisselen van ervaringen en materiaal
- Het opzetten van een burgerschapsproject vanuit islamitisch perspectief
- Ondersteunen bij het koppelen van de identiteit aan reguliere thema’s en projecten
- Leveren van en verwijzen naar bruikbaar islamitisch materiaal
- Het leveren van vervanging voor godsdienstleerkrachten vanuit een invalpoule
Aanbod van overige diensten m.b.t. de identiteit zal plaatsvinden naar gelang de vraag van de scholen.

Voor vragen of opmerkingen over identiteit kunt u met onze beleidsadviseur Identiteit, mevr. Asma Claassen, contact opnemen.
Tel. nr. :  033 4571001
E-mail: a.claassen@deisbo.nl