26 mei 2010

Slachtoffer- en delictpreventie in het onderwijs

diensten-isbo

In het onderwijs is veiligheid van kinderen de basis voor een gezond leef- en leerklimaat. De ISBO biedt daarom voor scholen een professionele lessenserie slachtoffer- en delictpreventie aan.
U leest hier meer informatie over het doel en de inhoud van deze lessen.

Mevr. A. Claassen (Beleidsadviseur Identiteit)
Tel. nr. :  033 454 6766
E-mail: a.claassen@deisbo.nl