Nieuwe methode ‘Lang Leve Islam! Maxi-methode voor mini-moslims’ uit

langleveislamrandDeze prachtig geïllustreerde methode omvat twee lerarenhandleidingen: een voor de oudste peuters en de instroomgroep en een deel voor de (oudste) kleuters. Ieder deel omvat 20 lessen met betrekking tot de volgende thema’s: De Profeet (v.z.m.h.), `Aqieda (geloofsleer), Salaat (het gebed), de Hadj (bedevaart), Achlaaq (goed gedrag), profeten, sahaba (metgezellen van de Profeet (v.z.m.h.)) en de islamitische kalender.

Bij de methode is een USB-stick verkrijgbaar met daarop de bij de methode behorende praatplaten. Deze kunnen geprojecteerd worden op het smartboard en, indien gewenst, uitgeprint worden om tijdens het zelfstandig werken mee verder te gaan aan de verteltafel.

Alle lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructiemodel. De methode maakt gebruik van werkvormen die passen bij het jonge kind: verhalen, liedjes, spelletjes, toneelstukjes en poppenkastspel. Er wordt gestreefd naar een integratie van de godsdienstlessen in het reguliere programma. In de handleiding staan vele tips om dit te kunnen realiseren. Een Powerpoint presentatie m.b.t. de methode kunt u vinden in deze link.
ISBN dl1 978-94-92220-26-4
ISBN dl2 978-94-92220-27-1

De methode is compleet verkrijgbaar voor €50 excl. btw

Het is ook mogelijk de onderdelen los te bestellen:
LLI Deel 1: €20 excl. btw
LLI Deel 2: €20 excl. btw

USB-stick met de praatplaten: €10 excl. btw

U kunt hier het boek bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)