Commissies

structuurcommissies1

De volgende commissies met betrekking tot Onderwijsgeschillen zijn gerelateerd aan de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO):

Commissie van Beroep Islamitische scholen

Bezwarencommissie

Medezeggenschapscommissie

Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en BVE

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze juristen:

Mevr. mr. Stefania Prekpalaj
s.prekpalaj@deisbo.nl

Dhr. mr. M. El Khayami
m.elkhayami@deisbo.nl