Links

Website Scholen op de kaart
http://www.scholenopdekaart.nl

Website COA
https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/documenten/asielprocedure.pdf
https://www.coa.nl/nl/asielzoekers/wonen-op-een-azc/kind-in-de-opvang
https://www.coa.nl/nl/over-coa/scholieren
https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/paginas/media/bestanden/informatiedocument_onderwijs_voor_gemeenten_bij_vestiging_opvanglocatie.pdf

Website Lowan
http://www.lowan.nl/

Website Inspectie van het onderwijs
http://www.owinsp.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs/onderwijs-aan-nieuwkomers

Website vluchtelingenwerk
http://www.vluchtelingenwerk.nl/regio

Facebook - Ouder en school samen:
http://www.facebook.com/oudersenschoolsamen

Islamitische schoolbesturen:
Website van stichting SIMON, www.simonscholen.nl
Website van stichting SIPOR, www.sipor.nl

Onderwijs algemeen:
Website van de Onderwijsinspectie, www.onderwijsinspectie.nl
Website van de PO Raad, www.poraad.nl
Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, www.minocw.nl
Gezamenlijke website van het ministerie van OCW, PO Raad, VO Raad over leerlingendaling, www.leerlingendaling.nl
Website van Groenendijk Onderwijsadministratie, www.groenendijk.nl

Cultuureducatie:
Website van kunstenaar Saïda Franken, www.salomeasaida.nl

Statistiek:
Website van Statistieken Arbeidsmarkt Onderwijssectoren, www.samos.nl